Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 24.11.2006

Pirkanmaan puutuotealan kehittämiseen vauhtia

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Parkanon toimintayksikössä käynnistyi elokuun 2006 puolivälissä puutuotealan kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa Pirkanmaan metsäohjelman 2006 - 2010 mukaisesti alan yritysten verkottumista, selvittää puutuotealan nykytila sekä laatia alalle uusi strategia. Hanke kestää vuoden 2007 loppuun.

Kehittämishankkeessa on tarkoitus saada yleiskäsitys puutuotealan yritysten nykyisestä toiminnasta, tulevaisuuden näkymistä ja yhteistyömahdollisuuksista alan muiden toimijoiden kanssa. Mielipiteiden ja käsitysten selvittämiseksi Pirkanmaalla haastatellaan noin 60 alan yrittäjää. Kyselyn perusteella tehdään yhteenveto ja kehittämisehdotus puutuotealan yritysten tukemiseksi ja verkostoitumisen lisäämiseksi. Tarkoituksena on myös koordinoida tärkeimpien hankkeiden käynnistymistä.

Hankkeen aikana järjestetään eri puolilla Pirkanmaata yrittäjäseminaareja, joissa käydään läpi kehittämisehdotuksia. Seminaarien avulla pyritään määrittelemään Pirkanmaan toiminta-alueiden ja toimenpiteiden painopistealueet.

Puutuotealan yrityksissä työskentelee Pirkanmaalla noin 3000 ihmistä ja yritysten liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa. Hankkeen kohderyhmäyrityksiä ovat pienet ja keskisuuret puun jatkojalostajat, kuten huonekaluvalmistajat, sahat, höyläämöt, kyllästämöt, puutalotehtaat ja rakennuspuusepänteollisuus. Hankkeen rahoittavat TE-keskus, kunnat ja yksityiset yritykset. Budjetti on 75 000 euroa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi