Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 22.11.2006

Eurooppalaisen metsäklusterin tutkimushankkeita aletaan viedä strategiasta käytäntöön

Forest-based sector technology platform -kokous Lahdessa 22.-23.11

Eurooppalaisen metsäklusterin kansainvälinen tutkimuskonferenssi pidetään Lahdessa 22.-23.11.2006. Konferenssiin osallistuu noin 400 tutkimuksen ja rahoituksen asiantuntijaa Euroopan kaikista maista. Kokouksen tarkoituksena on luoda suuntaviivoja Euroopan Unionin 7. puiteohjelman ja Wood Wisdom Networkin hakuihin. Konferenssin työryhmissä käsitellään monia eri tutkimusalueita, kuten biomassan ja puun ominaisuuksia, uusia materiaaleja sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta talouteen ja ekosysteemeihin.

EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma linjaa eurooppalaisen tutkimuksen painopisteet ja rahoituksen vuosille 2007-2013. Tutkimuksen kokonaisbudjetiksi on vahvistettu yli 50 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin Suomen valtion budjetti. 7. puiteohjelman haku on aukeamassa ja Euroopan metsäklusteri pitääkin ensiarvoisen tärkeänä, että se on vahvasti mukana jo ensimmäisellä hakukierroksella.

-Yli tuhat eurooppalaista asiantuntijaa metsäteollisuudesta ja -taloudesta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista ja alan järjestöistä ovat kolmen vuoden ajan valmistelleet metsäklusterin strategista tutkimusohjelmaa ja nyt on aika saada vastinetta panostukselle, sanoo konferenssin valmistelutoimikunnan puheenjohtaja Markku Lehtonen.

Myös WoodWisdom-Net -ohjelma on avattu eurooppalaisille tutkimushankkeille. Ohjelman suunnittelussa on otettu huomioon eurooppalaisen metsäklusterin teknologiayhteisön (Forest-Based Sector Technology Platform) tutkimusagenda ja alan kansalliset tutkimusstrategiat. WoodWisdom-Netin projektipäällikkö ja Metlan tutkimusjohtaja Leena Paavilainen sanoo, että WoodWisdom-Net on konkreettinen tulos eurooppalaisesta yhteistyöstä metsäalalla EU:n komission, kansallisten tutkimusrahoittajien, metsäteollisuuden ja alan tutkimusorganisaatioiden välillä.

Innovaatioasiat ovat myös Suomen EU-puheenjohtajakauden agendalla. Metsäklusterin tutkimusstrategian avulla luodaan pohjaa alan kilpailukyvylle Euroopassa. Tutkimukseen on panostettava, jotta ala voisi uudistua, kasvaa ja pysyä kilpailukykyisenä. EU:n tutkimusohjelma painottaa muun muassa uusiutuvien luonnonvarojen ja energialähteiden hyödyntämistä sekä ilmastomuutoksen hallintaa. Näiden kysymysten ratkaisemisessa metsäteollisuuden mahdollisuudet ovat ylivoimaisia.

Puusta on tulossa tärkeä raaka-aine, mutta huomattava osa esimerkiksi puun sisältämien kemikaalien mahdollisuuksista on vielä tunnistamatta. Puuaineksen pääkomponentit tunnetaan, mutta esimerkiksi uuteaineiden ryhmässä on paljon tutkittavaa. Uuteaineet suojaavat kasveja antioksidantteina. Niistä etsitään apua sairauksien, kuten syövän, hoitoon.

Biopohjaiset materiaalit ovat yksi merkittävä tutkimusalue. Sovelluksia ovat erilaiset komposiitit, hienokemikaalit ja kosmetiikkatuotteet. Nanoteknologian avulla voidaan kuiduille antaa uusia ominaisuuksia, kuten sähkönjohtavuutta, jolloin niitä voidaan käyttää esimerkiksi elektroniikateollisuuden materiaaleina.

Omana isona teemana konferenssissa ovat räätälöidyt puunhankintaketjut ja puubiomassan parempi hyödyntäminen.Tärkeitä tutkimuskohteita ovat biojalostamot, resursseja säästävät tuotantotekniikat sekä biomassan hyödyntäminen energianlähteenä.

Euroopan unionin puiteohjelmasta etsitään rahoitusta myös ilmastonmuutoksen vaikutukseen maankäyttöön ja ekosysteemeihin Euroopassa. Metsäalan tutkimus kohdistuu myös hiilidioksidipäästöjen ja hiilenkierron sekä luonnon monimuotoisuuden seurantaan. Työryhmissä myös mietitään, miten metsien virkistyskäyttöä voitaisiin paremmin hyödyntää taloudellisesti ja mitä välineitä löydetään hyville metsäalan hallintotavoille.

Strategisen huippuosaamisen keskittymän aiesopimus allekirjoitettu

Metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän aiesopimus on allekirjoitettu. Ensi vaiheessa mukaan lähtevät metsäteollisuusyritysten lisäksi kone- ja laitevalmistajat, kemianteollisuus, viestintäalat, VTT, Metla ja alan tutkimuksen kannalta keskeiset yliopistot ja korkeakoulut. Rahoittajina mukana ovat Tekes ja Suomen Akatemia. Tavoitteena on, että huippuosaamisen keskittymä saadaan perustettua ja toiminta käynnistettyä jo ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi