Metsäntutkimuslaitos
14.11.2006

Väitös: Uusi menetelmä boreaalisten metsien hiilitasapainon arviointiin

Fossiilisten polttoaineiden aiheuttama ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu on viime vuosina herättänyt runsaasti keskustelua. Kohonneen hiilidioksidipitoisuuden alentamiseksi on pohdittu muun muassa hiilen sitomista fotosynteesin avulla metsäkasvillisuuteen. Tämän takia tieteellisiä ja poliittisia tarkoituksia varten tarvitaankin alueellisia vertailukelpoisia arvioita metsien hiilitaseesta.

Tutkija Petteri Muukkosen Helsingin yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin menetelmiä boreaalisten kivennäismailla sijaitsevien metsien kasvillisuuden ja maaperän hiilimäärän arvioimiseksi. Nyt kehitettyjen menetelmien avulla valmis metsäinventointitieto eli tieto metsien puuston tilavuudesta ja iästä muunnetaan metsäkasvillisuuden hiilimääräksi. Joka vuosi tästä hiilimäärästä osa kuljetetaan hakkuiden jälkeen puutavarana metsistä pois ja osa puolestaan varisee karikkeena maahan maaperäeliöstön hajotettavaksi. Hajoavasta karikkeesta vapautuu siten hiiltä taas pikkuhiljaa takaisin ilmakehään. Tätä kutsutaan metsien hiilenkierroksi ja hiilitasapainoksi. Nyt tehdyssä tutkimuksessa tarjotaan menetelmiä koko tämän hiilitasapainon laskemiseksi.

Nyt esitetyt menetelmät pohjautuvat metsäinventointitietoihin, koska ne tarjoavat hyvien otantamenetelmiensä ansiosta luotettavan pohjan hiilimäärien arvioinnille. Kehitetyt menetelmät parantavat muun muassa kariketuoton ja aluskasvillisuuden biomassan arvioimista. Lisäksi Muukkosen työssään käyttämät satelliittiaineistot mahdollistavat hiilimäärien riippumattoman vertailun.

Tutkijan mukaan saatuja tuloksia voidaan soveltaa Kioton sopimuksen ja YK:n edellyttämissä hiilitaseraportoinneissa. Tulokset soveltuvat laajojen alueiden hiilitaseiden arviointiin silloin, kun saatavilla on valmista metsäinventointiaineistoa kuten esimerkiksi metsätilastoja. Mikäli tällaista tietoa ei ole saatavilla, voidaan alustavia arvioita tehdä myös tässä tutkimuksessa esitettyjen satelliittiaineistojen avulla.

FM Petteri Muukkonen väittelee 17.11.2006 kello 12 yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa maantieteen alalta aiheesta Forest inventory-based large-scale forest biomass and carbon budget assessment: new enhanced methods and use of remote sensing for verification. Väitöstilaisuus pidetään osoitteessa yliopiston päärakennus, Auditorium XII, Unioninkatu 34.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Dissertationes Forestales -väitöskirjasarjassa. Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis -palvelussa. Väittelijän kuva on noudettavissa osoitteesta http://kuvatus.helsinki.fi, käyttäjätunnus: väitöskuvat, ei salasanaa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi