Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 10.11.2006

Myyräkannat runsastumassa pohjoisessa

Myyrien määrä on romahtanut valtaosassa eteläistä Suomea kesän 2006 aikana. Pohjoisemmassa Suomessa myyräkannat ovat puolestaan runsastumassa. Pohjois-Suomessa myyrät saattavat vahingoittaa havupuiden taimien latvoja. Myyräkuumetta esiintyy tulevana talvena etelässä tavallista vähemmän, pohjoisessa tavallista runsaammin.

Suurimmassa osassa maamme eteläistä puoliskoa pelto- ja metsämyyrätiheydet ovat tällä hetkellä ennätyksellisen alhaiset. Metsäntutkimuslaitoksen myyräseurannat osoittivat syksyn 2005 huipputiheän myyräkannan romahtaneen kevääseen 2006 mennessä valtaosassa eteläistä Suomea. Kuluneen kesän aikana myyrien määrä väheni etelässä edelleen. Sen sijaan vesimyyriä esiintyi menneenä kesänä paikoittain runsaasti, varsinkin Länsi- ja Etelä-Suomessa. On mahdollista, että osalla näistä alueista vesimyyräkanta säilyy myös tulevan talven yli.

Pohjoisemmassa Suomessa myyräkannat ovat runsastumassa (kts. kartta). Oulun seudulla ja Lounais-Lapissa metsämyyräkannat ovat ehtineet runsastua jo hyvin vahvoiksi. Myös Kainuussa, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa myyräkannat ovat voimakkaassa kasvussa. Myyriä tavataankin ensi talvena runsaiten Joensuu-Oulu –linjan yläpuolella. Pohjois-Suomen lisäksi myyriä esiintyy harvalukuisena paikoitellen myös Keski-Pohjanmaalla ja pohjoisessa Keski-Suomessa. Yhtenäisen myyräesiintymäalueen kaakkoisosissa yleisimmin tavattava laji on peltomyyrä. Pohjoisempana valtalajina on metsämyyrä.

Metsämyyrät voivat talvella vahingoittaa havupuiden taimia syömällä latvan kärkisilmuja ja kaluamalla taimien latvaoksien kuorta. Kärkisilmujen syöminen voi johtaa latvanvaihtoon ja siten kasvu- ja laatuongelmiin. Peltomyyrät puolestaan kaluavat taimia maanpinnan ja lumirajan välistä.

Metsämyyrät levittävät eritteissään Puumala-virusta, joka voi aiheuttaa myyräkuumeen. Virus tarttuu ihmiseen hengitysteitse pölyn mukana. Myyräkuumeriski nousee pohjoisemmassa Suomessa kuluvana talvena.

Vaikka maan eteläpuoliskolla myyriä on nyt niukasti, on luultavaa, että kannat kääntyvät nousuun jo ensi kesän kuluessa. Silloin myyräkannat olisivat huipussaan etelässä syksyllä 2008.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi