Metsäntutkimuslaitos

10.11.2006

Takaisin tiedotteeseen

Kartta: Myyräkannat syksyllä 2006.

Vaaleanharmaalla alueella myyräkannat ovat kohtalaiset ja pohjoisella yhtenäisellä alueella lisäksi runsastumassa. Tummanharmaalla alueella metsämyyräkanta on vahva. Valkoisella alueella esiintyy pelto- ja metsämyyriä erittäin vähän.

Takaisin tiedotteeseen


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi