Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.10.2006

Pallas-Ounastunturin kansallispuistokävijöiden merkitys paikallistaloudelle huomattava

Helsingin yliopiston ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksen mukaan Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa tai lähialueella kulutettu euro 1,27-kertaistui jäädessään kiertämään aluetalouteen. Matkailijoiden rahankäytöstä johtuvat työllisyysvaikutukset olivat runsaat 160 ympärivuotista työpaikkaa ja palkkatulovaikutukset noin 3,5 miljoonaa euroa.

Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa tehdyssä tapaustutkimuksessa selvitettiin kävijöiden rahankäyttöä suojelualueella ja sen lähiympäristössä. Taustalla oli pyrkimys luoda menetelmä, jolla virkistyskäyttöalueiden taloudellisia vaikutuksia voitaisiin arvioida luotettavasti ja vertailukelpoisesti. Tutkimuksessa sovellettiin Yhdysvalloissa käytössä olevaa kävijätutkimuksiin ja panos-tuotostaulukoihin perustuvaa menetelmää.

Metsähallituksen arvion mukaan Pallas-Ounastunturin kansallispuistossa käy vuosittain 100 000 henkeä, joista 60 000 kesä- ja 40 000 talviaikaan. Menopäiväkirjamenetelmällä toteutetun rahankäyttötutkimuksen mukaan vierailijat toivat alueelle talvella keskimäärin 365 ja kesällä 185 euroa käyntiä ja henkeä kohti. Matka kesti talvella yleisimmin 7 vrk ja kesällä 5 vrk. Eniten rahaa käytettiin majoittumiseen (32 % omatoimimatkaajien rahankäytöstä) ja vähittäiskauppaostoksiin (32 %) sekä ravintoloihin ja kahviloihin (19 %). Yhteensä kansallispuistokävijät kuluttivat vuoden aikana noin 24,3 miljoonaa euroa, mutta suuri osa tästä summasta vuoti ulos paikallistaloudesta välituotehankintojen ja muiden tuotannontekijöiden mukana.

Talviajan hotelliyöpyjät kuluttivat eniten korkeiden majoituskustannusten vuoksi, mutta paikallistalous hyötyi enemmän mökkiläisistä, joiden rahankäyttö jakautui useampiin kohteisiin. Alueen vähittäiskauppojen ja ravintoloiden kannattaisi pyrkiä tyydyttämään erityisesti mökin tai lomaosakkeen omistajien tarpeita, sillä he tulevat alueelle säännöllisesti, viipyvät pitkiäkin aikoja, ja ovat palautteen perusteella valmiita tukemaan kulutuksellaan paikallisia yrittäjiä.

Pallas-Ounastunturin kansallispuistomatkailun taloudelliset vaikutukset ovat paikallisesti mittavat. Tutkimus vahvistaa luontoon perustuvan matkailun hyödyttävän paikallistaloutta, suurella ja suositulla Pallas-Ounastunturin alueella jopa huomattavasti muita virkistys- ja suojelualueita enemmän.

Luontomatkailusta, esimerkiksi majoitus-, ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen tuottamisesta, toivotaan apua taantuvien maaseutualueiden kehitykselle. Vaikutusten arviointi on vielä epävarmalla pohjalla, sillä yleisesti hyväksytty menetelmä puuttuu. Menetelmän jatkokehityksen kannalta tutkimus tulisi toistaa erityyppisillä suojelualueilla.

Tutkimuksen tulokset on julkaistu Metlan työraportteja sarjassa verkkojulkaisuna:
Huhtala, Maija. 2006. Pallas-Ounastunturin kansallispuiston kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset. Metlan työraportteja 35. 75 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi