Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 11.10.2006

Metsäklusterin tutkimusstrategia julkistettiin

Metla panostaa erityisesti puubiomassan tehokkampaan hyödyntämiseen

Ensimmäinen Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia julkistettiin 5.10.2006 Helsingissä. Tavoitteena on kaksinkertaistaa metsäklusterin tuotteiden ja palvelujen arvo vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin puolet arvosta tulisi uusista tuotteista. Kotimaisen puun käyttöä pyritään lisäämään neljänneksellä. Tavoitteena on myös kaksinkertaistaa klusterin tutkimus- ja kehityspanokset.

Vuonna 2005 koko metsäklusterin tuotannon arvo oli arviolta 40 miljardia euroa. Klusterin viennin arvo oli noin 15 miljardia euroa eli lähes 30 prosenttia koko viennistä. Tällöin klusteriin lasketaan kuuluvaksi metsäteollisuuden lisäksi metsätalous, massan-, paperin- ja sahateollisuuden laitevalmistus ja kunnossapito, metsäteollisuutta palveleva kemianteollisuus, puukalusteiden ja puu- ja kuitupakkausten valmistus sekä graafinen kustantaminen ja painaminen. Viime vuonna klusterin T&K-panostus oli arviolta 350 miljoonaa euroa. Kotimaista puuta käytettiin lähes 60 miljoonaa kuutiota.

Metsäklusterin tutkimuksen painopisteet ovat:

Tutkimusstrategian valmistelua ohjasi rahoittajista ja hyödyntäjistä koostuva ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Anne Brunila. Tutkimusstrategian valmistelusta vastasi 9-henkinen projektiryhmä, johon kuului Metlasta tutkimusjohtaja Leena Paavilainen.

– Metla on jatkossa aktiivisesti mukana toteuttamassa tutkimusstrategiaa yhdessä teollisuuden, metsänomistajien ja muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa, toteaa Paavilainen.

Paavilaisen mukaan Metlan osaamista suunnataan seuraaville osaamisalueille:

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia kokonaisuudessaan:
www.forestindustries.fi

KCL, Metla ja VTT avaavat sähköisen työtilan strategian työstämiselle

Suomen metsäklusterin tutkimusstrategian toteuttaminen vaatii tutkimushankkeiden mahdollisimman nopeaa käynnnistämistä, jotta metsäklusterin uudistuminen lähtisi vauhdilla käyntiin. Jotta siirtyminen strategiasta käytännön tutkimustoimintaan etenisi nopeasti, KCL, Metla ja VTT avaavat hankkeiden valmistelua varten sähköisen työtilan nimeltään Finnish Forest Cluster Research Portal. Työtila tarjoaa paikan, jossa erilaisia aloitteita voidaan esittää, kommentoida ja koota yhteen. Tavoitteena on avoimen innovaation hengessä helpottaa ja nopeuttaa metsäklusterin tutkimuksen projektikokonaisuuksien ja tutkijakonsortioiden muodostamista.

Työtilan taustalla olevat kolme tutkimusinstituuttia eivät käytä mitään päätösvaltaa hankkeiden muodostamisessa. Työtilan käyttäjät päättävät itse minkälaisia kokonaisuuksia he muodostavat kansallisiin ja EU:n tutkimusohjelmiin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi