Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 19.09.2006

Metsien suojelualuetilastot Metlan Metinfo-palvelussa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metinfo-palveluun on lisätty päivitetyt tiedot metsien suojelupinta-aloista Suomessa. Tiedot löytyvät osoitteesta www.metla.fi/metinfo/suti/ .

Metsien suojelualuetilasto sisältää tiedot suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien pinta-aloista. Tilasto perustuu Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämistyöryhmän (SUTI) vuonna 2002 laatimiin tilastointiperiaatteisiin.

Tilaston pinta-alatiedot on koostettu Metsähallituksen, ympäristöministeriön, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Metsäntutkimuslaitoksen, Metsäteollisuus ry:n ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimittamista tiedoista.

Suojelualuetiedot esitetään palvelussa excel-tiedostoina metsäkeskuksittain, maaluokittain, suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin. Esitetyt pinta-alat kattavat maa-alan ilman vesialueita.

Tilasto kuvaa tilannetta 1.1.2005. Jatkossa tiedot pyritään päivittämään vuosittain.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi