Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.09.2006

Ruostesienet vioittaneet kuusen runsasta käpysatoa

Ensi kevään siemensato uhkaa jäädä aiemmin ennustettua heikommaksi. Kesän aikana kaksi sienitautia - kuusen tuomiruoste ja talvikkiruoste - ovat paikoitellen verottaneet melko ankarastikin käpysatoa. Useiden peräkkäisten huonojen siemenvuosien seurauksena kuusen siemenvarastot ovat tällä hetkellä maassamme vähäiset, mikä vaikeuttaa metsäpuiden siemenhuoltoa ja taimituotantoa.

Kuusen kukinta oli keväällä kuitenkin hyvin runsasta maan etelä- ja keskiosissa. Kuusen käpysato on Etelä- ja Keski-Suomessa runsas ja Pohjois-Suomessakin selvästi keskimääräistä parempi. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) siemensadon tarkkailumetsissä tehtyjen käpylaskentojen perusteella sato on runsain Kaakkois-Suomessa. Käpyjen määrä vaihtelee puuyksilöittäin; keskimäärin joka neljännessä kuusessa käpyjä on vähän tai ei lainkaan. Näiden puuyksilöiden odotetaan kukkivan ensi vuonna runsaammin, koska olosuhteet kukka-aiheiden muodostumiselle ovat tänä kesänä olleet suotuisat. Siemenviljelmillä kuusen käpysato näyttää tänä kesänä jäävän talousmetsien satoa heikommaksi.

Ruostesienien ja tuholaisten aiheuttamien vahinkojen takia kuusen lopullisen siemensadon määrää on vaikea arvioida. Käpyjen koekeräyksissä on havaittu, että ruostesienten osalta tilanne on paikoitellen vakava. Ruostesieniepidemian syntyä ovat edesauttaneet kuusen runsas kukinta ja kukinta-aikaan mahdollisesti ajoittuneet sateet. Tuomiruosteen tartunnan ankaruuteen vaikuttaa lähellä kasvavien tuomien määrä, sillä tauti talvehtii maahan varisseilla tuomen lehdillä. Yksi itiö riittää saastuttamaan koko kävyn. Myös käpyjä ja siemeniä ravintonaan käyttäviä hyönteisiä on tänä kesänä havaittu jonkin verran - tuhohyönteisten esiintymisriskin arvioidaan kuitenkin olevan kasvamassa ensi kesäksi.

Etelä-Suomen männyissä paljon käpyjä
Ensi keväänä variseva männyn siemensato on Etelä-Suomessa hyvä. Pohjoisemmaksi siirryttäessä käpyjen määrä vähitellen heikkenee siten, että Oulun ja Lapin lääneissä käpysato on paikoitellen keskimääräistä huonompi.

Männyn tämän kevään kukinta vaihteli suuresti alueittain ja metsiköittäin, minkä takia kevään 2008 siemensatonäkymät ovat vielä pitkälti avoimet. Etelä-Suomessa sato saattaa jäädä paria edeltävää vuotta heikommaksi.

Keskikesän kuivuus varisutti koivun siemeniä
Loppukesällä maahan varissut koivun siemensato oli määrältään keskinkertainen. Keskikesän helteiden seurauksena valtaosa koivun siemenistä varisi maahan 1-2 viikkoa tavanomaista aikaisemmin. Ukkoskuurojen ja tuulenpuuskien yhteydessä siemeniä saattoi kertyä huomattavia määriä varsinkin avoimilla paikoilla kasvaneiden suurten koivujen läheisyyteen. Koivun ensi kevään kukintarunsaudesta saadaan tietoa syksyn ja talven aikana siemensadon tarkkailumetsissä tehtävien urpulaskentojen perusteella.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi