Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.9.2006

Lähes 600 puuvartisen kasvin nimiluettelo kolmella kielellä Metinfo-palvelussa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Metinfo-palveluun on koostettu nimiluettelo, jossa on lähes 600 lajin tai muun kasviryhmän nimet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, sekä lisäksi niiden tieteelliset nimet. Luettelo löytyy osoitteesta http://www.metla.fi/metinfo/puulajit/ .

Puuvartisten kasvien luettelossa ovat mukana kaikki Suomen luonnonvaraiset lajit sekä huomattava joukko Suomessa viljelyjä vierasperäisiä puita ja pensaita. Siinä on mukana myös lajitasoa alempia ryhmiä. Luettelossa on tieteelliset nimet ja suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset nimet, vanhentuneet synonyyminimet sekä tieteellisten nimien antajat (auktorit). Luettelon ovat koonneet Metlan tutkijat Seppo Ruotsalainen ja Jouni Mikola.

Kaikki luettelon lajit ovat sellaisia, joita kasvaa joko luontaisesti tai viljeltyinä ainakin jossain päin Suomea. Lajitason lisäksi mukana on joitakin alalajeja, erikoismuotoja ja viljelylajikkeita. Luettelon laadinnassa lähtökohtana on ollut Metlan kokeissa ja muissa viljelmissä oleva lajisto, joka painottuu havupuihin. Mukana ovat myös kaikki Suomen luonnonvaraiset puuvartiset kasvit, sekä huomattava joukko yleisimpiä puuvartisia koriste- ja hyötykasveja. Luettelo ei kuitenkaan pyri kattamaan kaikkia Suomessa kasvavia puuvartisia lajeja ja lajikkeita.

Nimiluettelon ensimmäisessä sarakkeessa on annettu lajin ”oikea” tieteellinen nimi. Koska tieteellisetkin nimet ovat toisinaan muuttuneet tai eri lähteissä käytetään erilaisia nimiä, on luettelossa esitetty joitakin lajien yleisimpiä synonyyminimiä. Niistä on apua vanhaa kirjallisuutta tai viljelymuistiinpanoja luettaessa.

Luettelosta on kolme erilaista versiota: Excel-, pdf- ja html-muotoinen. Aloitussivulla on lisäksi yleisiä ohjeita puiden nimistä ja niiden käytöstä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi