Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 11.09.2006

Kauniston Kierros -polun avajaistilaisuus ti 12.9.2006

Kauniston Kierros on ainutlaatuinen suometsien ekosysteemiä ja suometsätaloutta kokonaisvaltaisesti esittelevä opetus-ja tutkimuspolku. Metsäntutkimuslaitos (Metla) on avannut polun Metsäntutkimuslaitoksella pitkään vaikuttaneen professori Seppo Kauniston eläkkeelle jäämisen kunniaksi. Polku on huomionosoitus lähes neljä vuosikymmentä suometsätieteen parissa työskenneelle tutkijalle. Polku on Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon toimintayksikön hallinnassa olevan Alkkian tutkimusmetsäkeskittymän alueella. Polku on 2,3 km pitkä ja sen varrella on hyvin rikas kokoelma erilaisia suometsäekosysteemejä.

Polun varrella on vajaa kaksikymmentä kohdetta, joissa esitellään ojitettujen soiden metsätalouden tutkimusta ja käytäntöä sekä suoluontoa ja siinä tapahtuneita muutoksia. Polun käyttöä kehitetään jatkossa enemmän soiden käytännön metsätalouden koulutuksen tarpeisiin lisäämällä polun varteen erilaisia toiminpidesuositusten soveltamista esitteleviä näytealoja.

Suometsätieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen tarve perustuu turvemaiden suureen merkitykseen Suomen metsätaseessa. Suomessa oli yli 10 miljoonaa hehtaaria suota, joista jo 1930-luvun alusta alkaen on ojitettu yhteensä 5,7 miljoonaa hehtaaria. Ojitusten ansiosta puuston kasvu soilla on lisääntynyt lähes 24 miljoonaan kuutioon vuodessa, mikä on neljännes Suomen metsien kokonaiskasvusta. Luonnontilaisten soiden uudisojituksia ei kuitenkaan enää tehdä. Nykyisin lähes kaikki ojitustoiminta suometsissä liittyy vanhojen ojaverkostojen kunnostamiseen.

Kauniston kierros -polun avaa Metsäntutkimuslaitoksen ylijohtaja Hannu Raitio. Suometsätalouden saavutuksista ja nykytilasta alustaa emer.prof. Seppo Kaunisto. Suometsätalouden tulevaisuuden haasteista kertoo professori Jukka Laine. Polun esittelevät tutkijat Markku Saarinen ja Niko Silvan. Yleisesittelyn jälkeen polun opastettuun kiertämiseen on varattu aikaa 1,5 tuntia.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi