Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 8.9.2006

Kansainvälinen tiedekongressi pohtii metsäpuiden juurten merkitystä hiilen kierrossa

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Joensuun yliopisto (JoY) järjestävät Rovaniemellä 9.-13.9. kongressin, jonka tavoitteena on esitellä ja verrata eri maiden tutkimusmenetelmiä ja -tuloksia puiden ja muun metsäkasvillisuuden maanalaisten osien kasvusta, kuolemisesta ja hajoamisesta metsämaassa, ja näiden prosessien merkityksestä hiilen kierrossa.

Kongressi on osa eurooppalaista Cost-tutkijayhteistyötä. Tapahtumaan osallistuu yli 90 tutkijaa 22 maasta, Euroopan lisäksi mm. Japanista.

Metsämaahan vähitellen kertyvä hiili on pääosin peräisin metsäkasvillisuuden maanpäällisestä ja maanalaisesta karikkeesta. Myös vesi kuljettaa pieniä määriä hiiltä maahan puiden latvustosta. Tämän lisäksi metsämaahan kertyy hiiltä juurten mykorritsasienten sienirihmastojen välityksellä. Sienirihmastojen merkitys hiilen kuljettajana metsämaahan saattaa olla suurempi kuin aiemmin on luultu.

Mm. suomalaiset ja ruotsalaiset tutkimustulokset osoittavat, että pohjoisissa metsissä ja karuilla kasvupaikoilla puut ja muut metsäkasvit käyttävät enemmän hiiltä maanalaisiin osiinsa. Vähäravinteisilla kasvupaikoilla puiden ohuimmat juuret ja niiden sienirihmastot ulottuvat laajemmalle. Sienten itiöemien kasvu estyy kuitenkin kuivina kesinä, kuten tänä kesänä.

Metsäpuiden juurten tutkiminen on tärkeää metsien hiilitaseiden tarkentamiseksi. Juuret ja niiden mykorritsasienet ovat ensiarvoisen tärkeitä puiden kasvulle ja hyvinvoinnille, ja niiden toiminnan tunteminen on tärkeää myös metsänhoidossa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi