Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 6.9.2006

PUTTE on suurin satsaus lajistotutkimukseen Suomessa

Tutkimusohjelma on jo löytänyt Suomelle tuhat uutta lajia

Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelmassa (PUTTE) on löydetty yli tuhat Suomelle uutta eliölajia; esimerkiksi maaperässä elävien petopunkkien ja sienillä loisivien tai lahopuulla kasvavien poimuhytyköiden joukosta.

Suomen lajistoluetteloon on voitu lisätä myös kokonaan uusia sukuja, esimerkiksi valhakoiden sienisuku. Ohjelman aikana on kuvattu myös huomattava määrä tieteelle uusia lajeja, noin 170. Lisäksi on saatu merkittävää uutta tietoa lajien levinneisyydestä ja elintavoista. Esimerkiksi monien hyönteislajien ravintokasveja ei ole tiedetty aiemmin.

Tulokset ovat kansainvälisesti tieteellisesti merkittäviä ja hankkeissa kehitetään ja käytetään korkeatasoisia menetelmiä. Useissa huonosti tunnetuissa lajiryhmissä tunnistamisessa ja tutkimuksessa hyödyllisiä ovat DNA-tuntomerkit.

Lajiston tuntemus on Suomessa maailman huippuluokkaa. Siitä huolimatta jopa kaksi kolmasosaa maamme eliölajeista tunnetaan varsin puutteellisesti. PUTTE-tutkimusohjelman 34:ssä hankkeessa tutkitaan eliöryhmiä, joiden lajistoa, lajien levinneisyyttä eikä elintapoja tunneta. Huonosti tunnettuja ryhmiä on etenkin selkärangattomien eläinten ja sienten joukossa. Ympäristöministeriö rahoittaa tutkimusohjelmaa 2003-2007 vuosittain 1-1,6 miljoonalla eurolla. Summa on suurin panostus Suomessa lajistotutkimukseen tähän mennessä.

Tutkimusohjelma tuottaa useita määrityskirjoja eliöryhmistä, joista niitä ei ole aiemmin ollut saatavilla, muun muassa luteista, kirvoista ja käävistä. Ohjelman tuloksia käytetään kansallisessa uhanalaisarvioinnissa. Ohjelman aikana on myös panostettu eliölajitietojärjestelmän parantamiseen. Tavoitteena on saada uhanalaisia lajeja koskeva tieto nykyistä paremmin metsien hoidon ja muun maankäytön suunnittelusta vastaavien ulottuville. Tulokset ja tutkijoiden arviot niiden merkityksestä metsien hoidossa ja suojelussa vedetään yhteen tutkimusohjelman loppuraportissa, joka ilmestyy 2007.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) osallistui ohjelmaan mm. Suomen sienisääskien elinympäristövaatimusten ja uhanalaisuuden selvittämisessä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi