Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 31.8.2006

Luonnon monimuotoisuutta koskeva tutkimus ennätysmäisen laajasti esillä Hanasaaressa 4.-6.9.

Suomen luonnon ja erityisesti metsien ja maatalouden monimuotoisuuteen liittyvät tutkimukset ovat laajasti esillä Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Espoossa ensi viikolla. Loppuseminaarissa käydään läpi yli 60 tutkimushankkeen tulokset. Hankkeissa on mukana yli sata tutkijaa Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Metsäntutkimuslaitoksesta (Metla), Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT), Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (LTKM) sekä muista tutkimuslaitoksista ja yliopistoista.

Viimeisenä seminaaripäivänä käydään yleisempää keskustelua luonnon monimuotoisuuden turvaamisen mahdollisuuksista ja kehitysnäkymistä uusimpien tutkimustulosten pohjalta. EU:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2010 mennessä. EU-näkökulman monimuotoisuuden suojelukysymyksiin tuo tohtori Martin Sharman EU-komission tutkimusosastolta.

Erityisesti seminaarissa on esillä kaksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan (METSO) liittyvää laajaa tutkimusohjelmaa; monimuotoisuuden tutkimusohjelma MOSSEn lisäksi puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma PUTTE. Lisäksi käydään läpi myös muuta metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinoihin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvää tutkimusta. Maatalouden osa-alueella on etsitty tilatasolla käytännöllisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja maatalousympäristön monimuotoisuuden hoitoon.

Seminaarissa julkistetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman tutkimusraportti `METSOn jäljillä´. Raportin tietoja käytetään yhtenä perusteena, kun Etelä-Suomen metsien suojelusta tehdään ensi vuonna päätöksiä. K okonaisarviointi METSOn ekologisista, sosiaalisista ja taloudellista vaikutuksista on valmis marraskuun 2006 alussa.

Keskiviikkona 6.9. klo 12 alkaen järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa, Solveig-salissa, medialle tiedotustilaisuus, jonka aiheena on MOSSE-tutkimusohjelman tulokset. Tutkimusta esittelevät vanhempi tutkija Paula Horne, Metla, vanhempi tutkija Kimmo Syrjänen, SYKE ja ohjelmajohtaja Mari Walls, MTT.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen seminaariin ja lehdistötilaisuuteen:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi