Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 18.8.2006

Parempia menetelmiä puutavaran lahonkestävyyden mittaamiseen

Männyn sydänpuusta saadaan luontaisesti lahonkestävää puutavaraa. Sydänpuun hyödyntämistä kuitenkin haittaa lahonkestävyydessä esiintyvä suuri vaihtelu. Lahonkestävyyden vaihtelu johtuu ensisijaisesti sydänpuun uuteainepitoisuuden vaihtelusta. Mitä suurempi on sydänpuun fenolisten uuteaineiden pitoisuus, sitä paremmin se pystyy vastustamaan lahottajasienten hajotustoimintaa. Kokonaisfenolipitoisuuden mittaamista voidaan käyttää apuvälineenä kehitettäessä nopeita puutavaran lajittelumenetelmiä teollisuuden tarpeisiin. Tämä selviää Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta.

Metlan Punkaharjun yksikössä tutkitaan männyn sydänpuutavaran lahonkestävyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä etsitään mahdollisuuksia puutavaran lajitteluun luontaisen lahonkestävyyden hyödyntämiseksi ja kestävyysvaihtelun tasoittamiseksi.

Männyn sydänpuun luontaisessa lahonkestävyydessä on suuria eroja puuyksilöiden välillä. Lahonkestävimmän sydänpuun tarkoituksenmukaista hyödyntämistä varten se olisi pystyttävä seulomaan erilleen puutavarasta. Ongelmana kuitenkin on, ettei varsinaisia lahotuskokeita voida monestakaan syystä käyttää puutavaran seulonnassa. Sahateollisuuden mittakaavassa seulontaan tarvittaisiin nopeita, ainetta rikkomattomia menetelmiä. Ennen kuin lahotuskokeista päästään käytännön kannalta riittävän nopeisiin menetelmiin, tarvitaan menetelmien kehittelyä auttavia välivaiheita.

Metlan tutkimuksessa osoitettiin voimakas yhteys männyn sydänpuun lahonkestävyyden ja uuteainepitoisuuden välillä. Fenolisten uuteaineiden korkea pitoisuus puuaineessa paransi sen kestävyyttä koesienenä käytettyä ruskolahoa aiheuttavaa kellarisientä vastaan. Kokonaisfenolipitoisuuden mittaaminen oli kuitenkin huomattavasti nopeampaa ja helpompaa kuin lahotuskokeiden tekeminen. Kokonaisfenolipitoisuuden mittaamisella voisikin täydentää tai peräti korvata kellarisienellä tehtäviä lahotuskokeita kehitettäessä uusia ainetta rikkomattomia puutavaran seulonta- ja lajittelumenetelmiä.

Julkaisu: Anni M. Harju & Martti Venäläinen. 2006. Measuring the decay resistance of Scots pine heartwood indirectly by the Folin–Ciocalteu assay. Canadian Journal of Forest Research 36(7): 1797–1804.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi