Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.8.2006

Metsäntutkimuslaitos (Metla) julkaissut kartan männyntuoksuvalmuska-sienen mahdollisista esiintymispaikoista Pohjois-Satakunnassa

Männyntuoksuvalmuskan eli matsutake-sienen löytää todennäköisimmin hiekkaisilta mäntykankailta, joilla puusto on yli 50-vuotiasta. Metla on julkaissut kartan mahdollisista esiintymispaikoista Pohjois-Satakunnassa ja Sata-Hämeessä.

Metlan Parkanon yksikössä on aloitettu kaksi vuotta (2006-2007) kestävä tutkimushanke, jossa koulutetaan ihmisiä tunnistamaan männyntuoksuvalmuska ja löytämään sen tyypilliset kasvupaikat. Hankkeessa selvitetään myös sienen taloudellisen hyödyntämisen mahdollisuudet ja pyritään muodostamaan alueelle kerääjärengas. Sienen löytämisen helpottamiseksi Metlan Internet-sivuilla on julkaistu kartta, jossa on merkitty todennäköisimmät sienen esiintymispaikat Pohjois-Satakunnassa ja Sata-Hämeessä.

Kartat on tuotettu yhdistämällä Metlan valtakunnan metsien inventointitietoja ja Geologisen tutkimuskeskuksen (GTK) maaperätietoja. Karttojen avulla voidaan löytää männyntuoksuvalmuskalle aikaisempien tutkimustietojen mukaan parhaiten sopivat kasvupaikat. Männyntuoksuvalmuskalla on suuret satovaihtelut. Sieni on harvinainen maan eteläosissa.

Pohjois-Satakunnassa sienen esiintyminen inventoidaan syksyllä 2006 ja 2007 ainakin Ikaalisten, Kankaanpään, Parkanon, Jämijärven, Karvian ja Kihniön kuntien alueilla. Hankkeeseen on palkattu tutkimusavustaja elokuun alusta lokakuun puoliväliin. Inventointi tehdään yhteistyössä paikallisten sieniharrastajien kanssa. Havainnoitsijat raportoivat tuloksista Metlan Parkanon yksikköön. Esiintymiset paikannetaan GPS:n avulla ja tallennetaan paikkatietona.

Sienihavaintoja kaivataan koko valtakunnan alueelta. Havainnoista voi ilmoittaa www.metla.fi/tutkimus/matsutake tai sari.kuusikko @ metla.fi , puh. 050 3914044.

Hanke saa rahoitusta Pohjois-Satakunnan Leader+ -ohjelmasta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi