Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 10.08.2006

Käsikirja Venäjän metsäsektorista englanniksi

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on julkaissut sähköisessä muodossa englanninkielisen käsikirjan Venäjän metsätaloudesta kiinnostuneille. Northwest Russian Forestry in a Nutshell -niminen opas on käännös viime vuonna julkaistusta Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto -kirjasta. Julkaisu tarjoaa tiiviin kokonaiskuvan Luoteis-Venäjän metsäsektorin nykytilasta.

Julkaisu tarjoaa perustietoa Luoteis-Venäjän alueiden metsävaroista ja niiden hallinnasta, metsien suojelusta, käytöstä sekä hoidosta. Lisäksi käsitellään lyhyesti meneillään olevaa metsälainsäädännön ja -hallinnon muutosprosessia. Suomenkielisen oppaan julkaisemisen jälkeen englanninkieliseen versioon on tehty joitain päivityksiä ja korjauksia, mutta pääosin julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tuoreimpaan viime vuoden keväällä saatavilla olleeseen tietoon.

Ajankohtaista tietoa mm. Venäjällä meneillään olevasta metsälainsäädännön ja metsähallinnon uudistamisprosessista löytyy Metsäntutkimuslaitoksen ylläpitämästä Venäjän metsätalouden tietopalvelusta, joka on kaikille avoin sivusto Venäjän metsäsektorista. Palvelu sisältää muun muassa uutispalvelun, yleistietoa Venäjän metsävaroista, kokoelman metsääalan lakeja ja ohjeistoja sekä sähköisen yritysrekisterin.

Julkaisu: Karvinen, Sari, Välkky, Elina, Torniainen, Tatu & Gerasimov, Yuri. Northwest Russian Forestry in a Nutshell. Metlan työraportteja 30. 98 s.

Karvinen, S., Välkky, E. & Torniainen, T. 2005. Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto. Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus. Idän metsätieto-hanke. (pdf)

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi