Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 9.8.2006

Metsänharvennusten tunnistaminen ilmakuvilta entistä luotettavammaksi

Metsäntutkimuslaitoksessa on kehitetty menetelmä, jolla metsänharvennukset voidaan tunnistaa ilmakuvilta entistä luotettavammin. Kahta eri vuosina otettua ilmakuvaa vertaamalla tunnistettiin 84 % harvennushakkuista.

Metlan tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko metsässä tapahtuneiden muutosten, kuten harvennusten ja myrskytuhojen, tunnistamisen luotettavuutta parantaa ottamalla ilmakuvat samoista kuvauspisteistä mahdollisimman samaan vuoden- ja kellonaikaan. Lisäksi tarkasteltiin kuvan resoluution, radiometrisen korjauksen, kuvapiirteiden ja metsikkötunnusten vaikutusta muutostunnistuksen luotettavuuteen.

Tutkimusalueelta, joka sijaitsi Kauhajoella Etelä-Pohjanmaalla, oli käytössä kaksi ilmakuvaa, toinen vuodelta 2001 ja toinen vuodelta 2004. Ilmakuvat oli otettu lähes samoista kuvauspisteistä mahdollisimman samaan aikaan. Näin muuttumaton metsikkö näytti samanlaiselta eri ajankohdan kuvilla.

Selvät muutokset, kuten uudistushakkuut, havaittiin tarkasti. Sen sijaan lievistä muutoksista, kuten lievistä myrskytuhoista, siemenpuu- ja harvennushakkuista ja taimikonhoidosta, jäi löytymättä 15–26 %. Harvennushakkuista löydettiin 84 %. Toisaalta muuttumattomista metsikkökuvioista luokiteltiin virheellisesti muuttuneiksi 14–25 %.

Tässä tutkimuksessa saatiin lievien muutosten tunnistamisen osalta parempia tuloksia kuin vastaavissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Suurimpana ongelmana oli muuttumattomien metsikkökuvioiden virheellinen luokittelu lievästi muuttuneiksi. Tämä rajoittaa toistaiseksi menetelmän soveltamista käytäntöön.

Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ”Metsävaratietojen jatkuva ajantasaistus metsäsuunnittelussa” -hanketta. Hankkeeseen ovat osallistuneet myös Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaa ja Joensuun yliopisto. Yhä jatkuvassa tutkimuksessa menetelmää on kehitetty entistäkin tarkemmaksi: alustavissa laskelmissa harvennushakkuista on löydetty 90 % ja muuttumattomien kuvioiden luokittelu muuttuneiksi on pienentynyt lähes 8 %:iin.

Julkaisu: Hyvönen, P. & Anttila, P. 2006. Change detection in boreal forests using bi-temporal aerial photographs. Silva Fennica 40(2): 303–314.

Artikkelin suomenkielinen seloste on julkaistu Metsätieteen aikakauskirjassa 2/2006, s. 334-335. (pdf)

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi