Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.06.2006

Metlassa aletaan tutkia matkailun ja perinteisten maaseutuelinkeinojen yhdistämismahdollisuuksia

Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) alkaa Turismityön ja perinteisten maaseutuelinkeinojen yhteensovittaminen -tutkimushanke (Reconciliation of Tourism Work and Traditional Rural Work, 2006–2008). Hanke on osa Lapin yliopiston koordinoimaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa Turismi työnä -tutkimushanketta (2006–2009), jossa tarkastellaan matkailua työelämän muutoksen näkökulmasta.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti sitä, mitä aiemmin alkutuotannossa toimineille pohjoisten syrjäseutujen ihmisille merkitsee siirtyminen matkailuelinkeinoon. Millaisilla edellytyksillä maatalouden, metsätalouden tai porotalouden parissa työskennelleet pystyvät siirtymään matkailuelinkeinoon tai yhdistämään matkailua alkutuotantoelinkeinoon? Mitä työn muutos merkitsee kyläyhteisöille ja aluekehitykselle?

Tutkimusryhmässä on taloustieteiden, sosiologian, maantieteen ja matkailun tutkijoita. Metlassa tutkimusta tekee YTM Maria Hakkarainen osana väitöskirjatyötään. Osahankkeen vastuuhenkilö Metlassa on vanhempi tutkija, YTT Seija Tuulentie. Koko hanketta johtaa matkailun kulttuurintutkimuksen ma. professori Soile Veijola Lapin yliopistosta.

Käytännössä tutkimushankkeen tähän osioon on tarkoitus valita kolme lappilaista kylää, joista ainakin yksi sijaitsee saamelaisalueella. Tavoitteena ei ole katsoa ainoastaan menestystarinoita, vaan tarkastella monipuolisesti erilaisia tilanteita, kun alkutuotannosta siirrytään kokonaan tai osittain matkailuelinkeinoon, tai kun matkailua pyritään yhdistämään aiempiin toimeentulon lähteisiin. Tutkijat keräävät tietoa haastattelujen, havainnoinnin, tilastotarkastelujen ja muiden menetelmien avulla. Tavoitteena on jossakin määrin myös toimintatutkimuksen keinoin aktivoida ja tukea elinkeinotoimintaa.

Sopivien tutkimuskylien etsintä on parhaillaan käynnissä. Ajatuksena on, että tutkimuksen kylissä on yhä alkutuotannon parissa työskenteleviä, mutta myös matkailutoimintaa tai ainakin suunnitelmia matkailuelinkeinoon liittyen. Yhteistyö ja vuorovaikutus tutkijoiden ja kyläläisten välillä on tärkeää.

Tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa niiden henkilöiden ja perheiden tueksi, jotka harkitsevat siirtymistä alkutuotannosta matkailuun. Tulokset ovat sovellettavissa kohteena olevia kyliä laajemmin. Työhön kuuluu maakunnallisen matkailustrategian tarkastelu ja peilaus kylien todellisuuteen.

Metlan osuuden lisäksi hankkeeseen kuuluvat osiot, joissa tarkastellaan turismityön ja sukupuolen yhteyksiä sekä ihmisten kulttuuristen taitojen merkitystä matkailussa. Yhteistyö norjalaisten, englantilaisten ja italialaisten tutkijoiden kanssa kytkee hankkeen muualla Euroopassa tehtävään tutkimukseen. Hankkeen ensimmäinen kansainvälinen tutkijatapaaminen pidettiin toukokuussa 2006 Kilpisjärvellä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi