Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 22.06.2006

FT Kristiina Borg Metlan palvelujohtajaksi

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) johtokunta nimitti 20.6.2006 FT Kristiina Borgin palvelujohtajan virkaan 1.8.2006 alkaen.

Borg siirtyy Metlan palvelujohtajan virkaan Kuluttajaviraston johtajan tehtävistä. Hän on toiminut aiemmin mm. eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen sekä eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen (EELA) useissa eri johtotehtävissä. Filosofian tohtoriksi Borg väitteli vuonna 2002 Teknillisessä korkeakoulussa. Lisäksi hän on suorittanut mm. oikeustieteen kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa ja hänellä on varatuomarin arvo.

Palvelujohtajan tehtävänä on vastata Metlan sisäisten palvelujen toiminnasta sekä toiminnan ja talouden suunnittelusta yhdessä tutkimusjohtajien ja talouspäällikön kanssa. Lisäksi palvelujohtajan tehtävänä on valmistaa esitys resurssien jaosta sisäisten palvelujen valtakunnallisille palveluhankkeille ja toimintayksiköille sekä johtaa, valvoa ja kehittää vastuullaan olevien tukiprosessien eri osien toimintaa. Palvelujohtaja myös nimittää ja ottaa valtakunnallisiin palveluhankkeisiin muun kuin Metlan ylijohtajan nimittämistoimivaltaan määrätyn vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön.

Palvelujohtajan virka liittyy Metlan uuteen strategiaan, joka astui voimaan vuoden 2006 alussa. Vuoden alussa tapahtuneen organisaatiouudistuksen myötä Metlassa siirryttiin prosessipohjaiseen organisaatioon, joka koostuu ydin- ja tukiprosesseista. Ydinprosesseja ovat tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti, viranomaispalvelut sekä asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut. Tukiprosesseja ovat strateginen suunnittelu ja johtaminen, sisäiset palvelut sekä tutkimuksen tukipalvelut. Sisäiset palvelut muodostuvat pysyvistä, tulosvastuullisista palveluhankkeista (henkilöstöhallintopalvelut, yleis- ja kiinteistöhallintopalvelut, taloushallintopalvelut ja tietohallintopalvelut).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi