Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 19.06.2006

Puun hintaseurannassa siirrytään hinta-alueisiin

Puun hintojen viikko- ja kuukausitilastoinnissa siirrytään 1.7.2006 alkaen kuuteen hinta-alueeseen nykyisen metsäkeskusjaon (13) asemesta. Uudet hinta-alueet (Etelä-Suomi, Pohjanmaa, Keski-Suomi, Savo-Karjala, Kymi-Savo ja Lappi) koostuvat nykyisistä metsäkeskuksista (kartta). Aluejaon muutokset tilastoinnissa johtuvat kilpailupoliittisista syistä ja yksittäisten puun ostajien tietosuojaan liittyvistä tekijöistä. Metlan julkaisemat puun hintatilastot perustuvat Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltään keräämiin tietoihin.

Puun hintojen kalenterivuosittainen seuranta jatkuu nykykäytännön mukaisesti: vuosihinnat julkaistaan siis edelleen metsäkeskuksittain. Sitä vastoin kuukausittain laadittavat kantohintaindeksit esitetään jatkossa vain hinta-alueittain.

Puukaupan volyymien tilastointi jatkuu ennallaan. Ostomäärät viikoittain ja kuukausittain ovat edelleen saatavissa metsäkeskusten aluejaolla. Metsäkeskuksittain tilastoituja ostomääriä on saatavissa vuodesta 1995 alkaen. Tätä ennen ostomäärätietoja julkaistiin metsälautakuntien (19) aluejaolla.

Puun hintatiedot ovat Metlan yksittäisistä tilastoaiheista selvästi eniten käytetty osio. Puumarkkinoiden seurannan lisäksi hintatietoja hyödynnetään myös muun muassa Kansallisen metsäohjelman 2010 ja alueellisten tavoiteohjelmien seurannassa. Joustavimmin hintatilastot löytyvät verkosta Metinfo Tilastopalvelusta.

Viikoittaiset puun ostomäärä- ja hintatiedot julkaistaan ainoastaan Tilastopalvelussa. Muut tiedot ovat saatavissa myös tilastotiedotteina ja Metsätilastollisessa vuosikirjassa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi