Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.06.2006

Pohjoiset havumetsät -tutkimus tuottaa uutta tietoa luonnonmetsistä

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Kolarin yksikkö on yhteistyössä viiden venäläisen laitoksen kanssa käynnistämässä tutkimushanketta "Pohjoiset havumetsät – tutkimuksella työkaluja metsien kestävään käyttöön Barentsin alueella". Hankkeessa tutkitaan luonnontilaisten metsien häiriöitä, uudistumista ja monimuotoisuutta.

Hankkeelle on myönnetty rahoitus EU-Interreg III A Pohjoinen Kolarctic naapuruusohjelmasta. Vuoden 2008 helmikuun loppuun kestävän hankkeen kokonaisbudjetti on 562 417 euroa. Hanke muodostuu Interreg- ja Tacis-osuuksista. Kansallinen rahoittaja on Lapin ympäristökeskus. Metlan lisäksi suomalaisia yhteistyötahoja ovat Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin yliopisto.

Hankekoordinaattorin lähes kaksivuotinen työsuhde on parhaillaan haettavana. Hakuaika päättyy juhannuksen alla. Koordinaattorin lisäksi palkataan avustavaa työvoimaa Suomen Lapissa, Kuolan alueella ja Arkangelissa tehtäviin maastotöihin.

Tutkimuksessa viisi osa-aluetta
Suurhanke toimii käytännössä viidellä osa-alueella. Niiden mukaiset tehtävät ja vastuut jakautuvat eri asiantuntijoille ja organisaatioille:

  1. Pienialaisten häiriöiden merkitys luonnontilaisten kuusimetsien rakenteelle ja kehitykselle.
  2. Metsäpalojen esiintymistiheys luonnontilaisissa mäntymetsissä.
  3. Luontaisten häiriöiden ja hakkuiden vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen.
  4. Metsätuhojen kartoittaminen ja vanhojen kuusikoiden hoito-ohjeiden kehittäminen Arkangelin alueella.
  5. Palonjälkeiset metsän ja metsäkasvillisuuden kehitysvaiheet.

Talousmetsien luonnonpiirteiden säilyttämiseksi on ymmärrettävä, mihin palolta suojattujen metsien kehitys johtaa pitkällä aikavälillä. Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää esimerkiksi luonnon häiriödynamiikkaa jäljittelevien metsänkäsittelymenetelmien kehittämisessä.

Luonnonmukainen metsien hoito hyödyttää yhteiskuntaa
Hankkeen tulokset vaikuttavat monella sektorilla: metsien hoidossa, opetuksessa ja tutkimuksessa. Tutkimustulokset luovat tietopohjaa pohjoisten metsien kestävän ja luonnonmukaisen metsänkäsittelyn tueksi. Matkailu ja porotalous sekä elinkeinoelämä hyötyvät metsätalouden sopeuttamisesta pohjoisiin olosuhteisiin. Luonnonmetsän kehityksen tunteminen on tärkeää myös luonnonsuojelualueiden hoidossa. Aluetalous kohentuu, kun paikalliset olosuhteet huomioon ottava metsätalous vähentää maankäyttömuotojen yhteensovittamisen ristiriitoja.

Venäläisten Tacis-osuudella on lisäksi suoraan käytäntöä palvelevat tavoitteet. Lapin luonnonpuiston kasvillisuuskartta muokataan ajantasaiseksi ja Arkangelin alueella selvitellään lahon vaivaamien kuusimetsien kysymyksiä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi