Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 14.06.2006

Kestävät hakkuumahdollisuudet puuston kasvua pienemmät

Suomen metsien suurimman jatkuvasti hakattavissa olevan hakkuukertymän arvio vuosina 2005–2014 on runsas 66 miljoonaa kuutiometriä käyttöpuuta vuodessa. Metsien hakkuumahdollisuudet ovat huomattavasti pienemmät kuin puuston nykyinen kasvu. Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimuksesta, jossa arvioitiin metsien hakkuumahdollisuuksia erikseen Etelä- ja Pohjois-Suomen alueille.

Suurimman kestävän hakkuumäärän arvio Etelä-Suomelle on 53 ja Pohjois-Suomelle runsas 13 miljoonaa kuutiometriä käyttöpuuta vuodessa. Hakkuukertymän arvio nousee vuosina 2015–2034 yhteensä runsaan 70 miljoonan kuutiometrin vuositasolle. Kolmenkymmenen vuoden tarkastelujaksolla männyn osuus on 46, kuusen 37 ja lehtipuiden 17 prosenttia suurimman kestävän hakkuukertymän arviosta. Vastaavasti harvennushakkuiden osuuden arvioidaan olevan keskimäärin 38 prosenttia ja turvemaiden 19 prosenttia hakkuukertymästä. Vuotuisen tukkipuukertymän arvioidaan olevan 31 miljoonan kuutiometrin tasolla. Suurimman kestävän hakkuukertymän arvion mukaisesti puuston tilavuus lisääntyisi kuusi miljoonaa kuutiometriä vuodessa tulevan 30 vuoden aikana.

Viime vuosien toteutuneet hakkuut ovat olleet noin 85 prosenttia suurimman kestävän hakkuukertymän arviosta. Toteutuneet hakkuut ovat olleet kuusipainotteisemmat kuin suurimman kestävän hakkuukertymän arvio.

Hakkuumahdollisuusarviot laadittiin Metsäntutkimuslaitoksessa kehitetyllä MELA-ohjelmistolla. Aineisto perustui vuosina 2004–2005 mitattuihin valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10:n) koeala- ja puutietoihin. Arvioissa on otettu huomioon suojelun ja käytönrajoitusten hakkuumahdollisuuksia vähentävä vaikutus. VMI10:n maastotyöt valmistuvat vuonna 2008, joten hakkuumahdollisuusarviot tarkentuvat lähivuosina sitä mukaan kun maastomittaukset etenevät.

Esitetyt arviot eivät ole puun tarjonnan eivätkä todennäköisesti toteutuvan tulevaisuuden ennusteita. Käytännössä puunostajat ja metsänomistajat ratkaisevat, miten metsiä hakataan ja hoidetaan.

Julkaisu: Nuutinen T. & Hirvelä, H. 2006. Hakkuumahdollisuudet Suomessa valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella. Metsätieteen aikakauskirja 1B/2006: 223-237.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi