Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.06.2006

Myyräkannat ovat romahtaneet

Myyräkannat ovat romahtaneet viime syksyisistä ennätyksellisistä tiheyksistä suurimmassa osassa eteläistä Suomea. Myyrätuhoriski on alhainen lähes kaikkialla Suomessa tulevana kesänä ja talvena. Samoin myyräkuumetta esiintyy tavallista niukemmin.

Myyräkannat saavuttivat syksyllä 2005 ennätyksellisen korkeat tiheydet suurimmassa osassa maan eteläistä puoliskoa. Suotuisten lumiolosuhteiden ansiosta kannat säilyivät vahvoina pitkälle kevättalveen 2006. Seurauksena olivat laajamittaiset taimituhot. Pahimpien taimituhojen aiheuttajina olivat peltomyyrät, mutta myös metsämyyrien aiheuttamia havupuiden latvasilmujen syöntiä esiintyi runsaasti. Puutarhaihmiset puolestaan huokailivat vesimyyrämyllerrysten vuoksi.

Odotuksien mukaisesti lopputalven ja kevään kuluessa myyrien kannat romahtivat hyvin alhaisiin tiheyksiin melkein koko napapiirin eteläpuoleisessa Suomessa (kts. kartta). Paikoin Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa peltomyyrien lasku on ollut hitaampaa, mutta kantojen ennustetaan romahtavan näilläkin alueilla alkukesän kuluessa.

Metsänomistajia kehotetaan tarkistamaan taimikkonsa pikaisesti, jos sitä ei ole vielä tehty. Viime talven myyrätuhojen paikkaaminen olisi hyvä tehdä pian. Suurimmassa osassa maata myyräkannat pysyvät alhaalla kesän 2007 loppuun.

Toisaalta peltomyyriä on kohtalaisesti kaakkoisrajamme tuntumassa, mikä saattaa ennakoida kantojen runsastumista tulevana kesänä näillä alueilla. Myös aivan pohjoisimmassa Suomessa myyrämäärien arvellaan lähtevän nousuun parin vuoden hiljaiselon jälkeen.

Korkeista metsämyyrätiheyksistä johtuen myyräkuumetapauksia oli Suomessa viime vuonna ja vielä lopputalven aikana paljon. Vielä helmikuussa tautia esiintyi runsaasti. Tänä kesänä, sekä ensi syksynä ja talvena myyräkuumeriski on keskimääräistä pienempi, koska metsämyyrien tiheydet ovat alhaisia suurimmassa osassa Suomea.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi