Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 05.06.2006

Metsäretkeily Parkanossa 8.6.

Siemenviljelyssiemenestä suurempia taimia kuin metsikkösiemenestä

Suuremman siemenen ja perinnöllisten erojen takia siemenviljelyssiemenestä syntyneet taimet ovat 10 % pitempiä kuin metsikkösiemenestä syntyneet taimet. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkijat esittelevät Parkanon yksikössä (Kaironiementie 54, Parkano) uusia tutkimustuloksiaan ”Hyvin kylvetty on puoliksi uudistettu” - metsäkylvöretkeilyllä 8.6.2006 klo 9.00 – 16.00.

Käytännön metsäammattilaiset puolestaan kertovat omista kokemuksistaan kylvöstä. Ketjua täydentää vielä koneurakoitsija Hannu Alkkiomäen näytös, miten konekylvö oikeasti tehdään. Nykyään jo yli kuusikymmentä prosenttia kylvöistä tehdään koneellisesti. Konekylvö on työkustannuksiltaan käsin tehtyä kylvöä edullisempi, mutta tarkka metsänomistaja säästää siemenkustannuksissa tekemällä kylvön itse.

Eniten kylvön onnistumiseen vaikuttaa kylvömenetelmä ja maanmuokkaus. Muokkaamattomalle alustalle kylvöä ei kannata tehdä lainkaan, sillä kylvö onnistuu paljastetulla kivennäismaalla paljon paremmin kuin humuspinnalla. Pienet painaumat kylvöalustalla ja siementen peitto ohuella maakerroksella parantavat kylvötulosta edelleen.

Kylvö sopii parhaiten karuhkoille kasvupaikoille. Siksi kylvöä tehdäänkin pääosin männyllä. Metlan kokeissa kylvöä ja istutusta on verrattu myös rehevillä kasvupaikoilla. Kylvössä tarvittiin kaksinkertainen viljelytiheys, jotta päästiin samaan tulokseen kuin istutuksella. Kuusen ja koivun kylvö onnistuivat huonosti erityisesti mättäillä.

Suurista siemenistä syntyy suuria taimia. Siemenviljelyksiltä kerätyt männyn siemenet ovat yleensä suurempia kuin metsiköistä kerätyt. Painavammasta siemenestä ja perinnöllisistä eroista johtuen siemenviljelyssiemenalkuperää olevat taimet ovat kokeissa olleet n. 10 % metsikköalkuperää olevia taimia pitempiä. Pienet siemenet itävät yhtä hyvin kuin suuret, mutta sirkkataimen kasvuun tarvittavaa vararavintoa niissä on vähemmän. Puun elämänkierron kriittisin vaihe alkaa, kun siemen itää. Mitä suuremmaksi sirkkataimi kasvaa, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on turvata veden ja ravinteiden saanti itsenäistä kasvuaan varten.

Siemenviljelyssiemenen paremmasta itävyydestä johtuen siitä on saatu hieman enemmän taimia kuin metsikkösiemenestä 2-4-vuotiaissa kokeissa. Koska siemenviljelyssiemen on painavampaa, on sen taimituotos siemenen painoyksikköä kohti kuitenkin jonkin verran pienempi kuin metsikkösiemenen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi