Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.05.2006

Metlan katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin julkistetaan 9.6.

Metsäntutkimuslaitos julkistaa "Suomen metsiin perustava hyvinvointi 2015" -raportin Helsingissä Tieteiden talossa 9.6. (Kirkkokatu 6, sali 104) klo 10.00.

Metsien käytön keskeinen kysymys on, miten jaamme metsävarojen käyttöä eri tarpeisiin niin, että yhteiskunnan hyöty metsien käytöstä muodostuu mahdollisimman suureksi. Raportissa esitetään arvio Suomen metsäsektorin toimintaympäristön muutoksista vuoteen 2015 sekä vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Raportissa esitetään myös alustavia ehdotuksia politiikkakeinoiksi, joilla kenties voitaisiin vaikuttaa tulevaisuudenkuvien toteutumiseen. Raportissa ei kuitenkaan esitetä yhtä yhteistä tavoitetta tai visiota metsäpolitiikalle. Se ei ole tutkijoiden vaan poliittisten päättäjien tehtävä.

Taustaa
Syksyllä 2005 maa- ja metsätalousministeriö käynnisti taustatyön Kansallisen metsäohjelman 2010 tarkistusta varten. Samanaikaisesti oli tiedossa, että valtioneuvosto tulisi edellyttämään kaikilta ministeriöiltä tulevaisuuskatsauksen laatimista vuoden 2006 heinäkuun loppuun mennessä. Näiden tavoitteiden taustatyöksi maa- ja metsätalousministeriö antoi syksyllä 2005 Metsäntutkimuslaitoksen tulevaisuuskatsaukselle kolme tavoitetta: arvio metsäalan toimintaympäristön kehityksestä noin vuoteen 2015, vaihtoehtoisten tulevaisuudenkuvien laatiminen sekä tulevaisuudenkuvien toteutumista edistävien politiikkatoimenpiteiden alustava kartoitus. Työtä esiteltiin jo alkuvaiheista lähtien eri foorumeilla. Työtä myös kommentoi säännöllisesti ministeriön eri työryhmät ja Metlan työlleen asettama taustaryhmä, joissa yhteensä oli noin 150 henkilöä. Maa ja metsätalousministeriö julkaisee syksyllä poliittisille päättäjille tarkoitetun metsäsektorin tulevaisuuskatsauksen, joka on valmisteltu metsäneuvostossa ja sen työryhmissä ja jossa on hyödynnetty nyt julkaistavaa Metlan raporttia.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi