Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 24.05.2006

Kansainvälistyvän metsäteollisuuden haasteena edelleen sopeutuminen alan suhdannevaihteluihin

Metsäntutkimuslaitos ja Toronton yliopisto selvittivät kansainvälistymisen vaikutuksia metsäyritysten talouteen

Suomen metsäteollisuus on 1990-luvun alusta lähtien kansainvälistynyt nopeasti. Tutkimuksen mukaan kansainvälistyminen on parantanut yritysten maksuvalmiutta ja nostanut myös niiden vakavaraisuutta ja kannattavuutta. Tämä selviää Metlan ja Toronton yliopiston tutkimuksesta.

Metla ja Toronton yliopisto selvittivät yritysten kansainvälistymisen vaikutuksia niiden taloudelliseen kehitykseen. Kansainvälistymistä mitattiin tutkimuksessa ulkomaisen henkilöstön osuudella yrityksen koko henkilöstöstä.

Tutkimuksen aineistona oli 23 suomalaisen massa-, paperi- ja puutuoteteollisuusyrityksen tilinpäätöstunnuslukuja vuosilta 1986–2003. Yritysten liikevaihtoa käytettiin malleissa lisämuuttujana ottamaan huomioon niiden toiminnan kokoeroja. Yrityskoon ei kuitenkaan suoraan havaittu vaikuttavan kasvuun, kannattavuuteen, vakavaraisuuteen tai maksuvalmiuteen.

Tulokset osoittavat, että kansainvälistyminen on parantanut yritysten maksuvalmiutta ja nostanut hivenen vakavaraisuutta ja sidotun pääoman tuottoasteella mitattua kannattavuutta. Verrattaessa toisiinsa kansainvälistyneimpiä ja vähemmän kansainvälistyneitä suomalaisyrityksiä, vähemmän kansainvälistyneet metsäalan yritykset olivat kuitenkin sidotun pääoman tuotolla mitattuna keskimäärin hieman kannattavampia, mikä heijastaa kansainvälistymiseen liittyvää kustannusrasitusta. Suhdannevaihteluilla oli erittäin selvä vaikutus yritysten talouteen, vaikka niistä eroon pyrkiminen on ollut metsäteollisuusyritysten strategisena päämääränä.

K ansainvälistyminen tarjoaa mahdollisuuksia yritysten kasvuun, mutta tuo mukanaan myös uuteen liiketoimintaympäristöön liittyviä riskejä ja lisäkustannuksia. Metsäalalla myös ympäristökysymysten huomioon ottaminen on erityisen tärkeää. Tulevaisuudessa aihepiirin tutkimusta jatketaan vertailemalla pohjoismaisten ja pohjoisamerikkalaisten yritysten toimintaa ja taloutta globalisoituvilla markkinoilla.

Julkaisu: Journal of Forest Products Business Research Vol 3: www.forestprod.org/jfpbr-online.html

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi