Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 8.5.2006

Korkeatasoinen ohjausryhmä valmistelemaan suomalaisen metsäklusterin tutkimusohjelmaa

Suomen metsäklusterin kehittäminen tutkimuksen, innovaatioiden ja korkean koulutuksen kärjessä saa nyt uutta vauhtia. Suomalaiselle metsäklusterille laaditaan yhteinen tutkimusohjelma, jonka valmistelua ja toteuttamista ohjaa juuri perustettu korkeatasoinen ohjausryhmä.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Anne Brunila Metsäteollisuus ry:stä.

"Tutkimusohjelman tavoitteena on lujittaa suomalaisen metsäklusterin asemaa maailmassa. Johtavan aseman säilyttäminen vaatii vahvaa kansallista strategiaa ja eri toimijoiden sitoutumista sen toteuttamiseen," sanoo Anne Brunila. "Tarkoituksena on, että Suomeen keskittyy kansainvälisesti korkeatasoista osaamista ja tutkimusta yhteisesti valituilla painopistealueilla. Nyt muotoillaan suomalaiset linjaukset ja kannanotot niin omaan tutkimustoimintaan kuin yhteiseen eurooppalaiseen teknologiayhteisöönkin (Forest-Based SectorTechnology Platform).

Brunila näkee ohjausryhmän tärkeäksi tehtäväksi myös suomalaisen metsäklusterin tutkimusrahoituksen aktivoinnin. Metsäklusterin toimijoiden - yritysten, valtiovallan, tutkimuslaitosten, yliopistojen ja korkeakoulujen - on koottava voimansa yhteen, keskitettävä resursseja ja erikoistuttava ydinosaamisalueille.

Tutkimusohjelman painopisteiden määrittely on valmis kesäkuussa 2006 ja tutkimusohjelma kokonaisuudessaan julkaistaan syyskuussa 2006.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi