Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 03.05.2006

Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen aloitusseminaari

Onko kuntien metsäsuunnittelu ajan tasalla ja mihin suuntaan sitä tulisi kehittää? Kuntametsien suunnittelussa tulee tavalla tai toisella ottaa huomioon muun muassa kunnissa muutoin vallalla olevat suunnittelukäytännöt (esim. kaavoitus ja maakuntakaavaprosessit), toimenpiteiden pienpiirteisyys, hallinnolliset näkökulmat, asukkaiden tarpeet ja kunnallispoliittisen päätöksenteon mukanaan tuomat vaatimukset. Kuntametsien käytön odotetaan vastaavan entistä paremmin luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja metsien virkistyskäytön tarpeita. Näitä asioita pohditaan Metsäntutkimuslaitoksen järjestämässä Kuntametsien suunnittelun tiekartta -seminaarissa Helsingissä. Kuntapuheenvuorojen lisäksi seminaarissa keskustellaan kuntien metsäsuunnittelun kehittämistarpeista ja haetaan yhdessä ratkaisukeinoja.

Seminaarin tausta
Kuntametsien suunnittelun tiekartta (2006–2007) on ympäristöministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) yhteishanke, jonka tavoitteena on selvittää kuntametsien suunnittelun nykytilaa ja tunnistaa sen keskeisiä kehittämistarpeita. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on laatia metsäsuunnittelun ”kehittämisohjelma” eli Kuntametsien suunnittelun tiekartta yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten tahojen kanssa.

Hankkeen keskeisin hyöty on toimijoiden oppiminen toisiltaan: kunnat oppivat toistensa käytännöistä ja tutkimuksen tarjoamista mahdollisuuksista, tutkijat kuntametsien suunnittelun käytännön tarpeista ja ongelmista, kehittämisorganisaatiot ja ohjelmistotalot oppivat tuntemaan keskeisimmät kehittämismahdollisuudet kuntasektorilla.

Seminaarin tavoitteet ja hankkeen jatkosuunnitelmat
Hanke käynnistetään ryhmätyömuotoisella seminaarilla, joka on tarkoitettu erityisesti kuntametsien hoidon ja käytön suunnittelun kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Seminaarin tavoitteena on luoda pohja hankkeen yhteistyöverkostolle sekä aloittaa Kuntametsien tiekarttaan tähtäävä prosessi. Seminaariraportti toimitetaan Metlan verkkosivuille. Seminaarin jälkeen työ jatkuu teemakohtaisilla ryhmätyöistunnoilla, haastatteluilla ja erikseen valittavien kaupunkien suunnitteluprosessien seurannalla.

Seminaarin esitelmät sekä esitysten, ryhmätöiden ja keskustelujen pohjalta laadittava seminaariraportti löytyvät seminaarin jälkeen seminaarin kotisivulta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi