Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 02.05.2006

Männyn pituuskasvu käynnistynyt etuajassa Pohjois-Suomessa

Mänty on käynnistänyt pituuskasvunsa tänä vuonna harvinaisen varhain ja jopa muuta Suomea aikaisemmin lämpöaallon hellimässä eteläisessä Pohjois-Suomessa. Kaksi viikkoa jatkunut lämmin sää on huomattavasti edistänyt puiden heräämistä uuteen kasvukauteen.

Napapiirin korkeudella männyn latvasilmu alkoi venyä pituutta jo 26.4., mikä on viime vuosikymmenten aikana saavutettu vain kerran aikaisemmin eli vuonna 1990. Huhtikuulle kasvun alkaminen on ajoittunut viidesti. Normaalisti pituuskasvu alkaa toukokuun puolivälissä. Myöhäisimmillään männyn pituuskasvu on alkanut Napapiirillä 24.5.

Männyn pituuskasvu alkoi tänä vuonna samana päivänä, kun kasvukauden pituutta ilmaiseva tehoisan lämpötilan summa eli lämpösumma alkoi karttua. Lämmön ja lumien nopean sulamisen ohella kasvun käynnistymistä on jouduttanut roudan vähäisyys tai puuttuminen. Sula maa helpottaa puiden veden saantia.

Männyn pituuskasvu reagoi nopeasti lämpötilan muutoksiin, ja kasvu voikin pysähtyä kylmän yllättäessä toukokuussa. Kylmävaurioilta kuitenkin vältytään tavallisesti, sillä niihin tarvitaan varsin alhainen lämpötila. Männyn paksuuskasvu alkaa lämpötilasta riippuen 1–3 viikkoa pituuskasvun alkamisen jälkeen.

Kuusi aloittaa pituuskasvunsa selvästi mäntyä myöhemmin ja kylmäalttiuden vuoksi kasvu alkaa viimeiseksi latvasilmusta. Myös lehtipuiden silmuissa havaitaan jo muutoksia.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi