Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 28.04.2006

Metla mukaan Woodpolis-verkostoon

Metsäntutkimuslaitos osallistuu Woodpolis-verkostoon, joka on kainuulaisen mekaanisen puuteollisuuden yritysten yhteistyöhanke. Metla on mukana hankkeissa, jotka liittyvät yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, puuraaka-aineosaamiseen sekä puunkäytön tuotantotalouteen. Tutkimustoiminnassa on vahvasti mukana erityisesti Venäjän Karjala ja muut lähialueet.

Woodpoliksesta on tarkoitus rakentaa Kainuun ja Kuhmon mekaanisen puun yritysläheinen, verkostomaisesti toimiva keskus. Woodpoliksen lähiajan toiminnallinen kärki on uusien innovaatioiden ja järjestelmätuotteiden kehittäminen puurakentamisen tarpeisiin , ja sen tavoite on toiminnallaan tukea aktiivisten yritysten menestystä osaamista kehittämällä, välittää palveluja sekä toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita. Esiselvitysvaiheessa on rakennettu verkostoa puualan yrittäjien, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen välille.

Woodpolis-verkostoa koskeva yhteistyösopimus allekirjoitettiin Kuhmossa 20.4.2006. Metlan Joensuun yksikön lisäksi yhteistyösopimuksessa ovat mukana Kuhmon kaupunki, Joensuun yliopisto, Oulun yliopisto ja Kajaanin ammattikorkeakoulu. Verkostossa on tarkoitus ideoida, suunnitella ja toteuttaa asiakasläheisiä ja yrittäjäkeskeisiä kehittämishankkeita, joissa pyritään hankkeiden ja ohjelmien ympärille keräämään tieteellistä ja ammatillista osaamista tutkimus- ja koulutusorganisaatiosta ja käytännön osaamista toimivista puualan yrityksistä. Verkoston tarkoituksena on myös kehittää koulutustarjontaa sekä lisätä mahdollisuuksia opinnäyte- ja harjoitustöiden tekoon.

Metlan yritystoimintaan painottuva yhteistyö kohdistuu pääosin puutieteseen, yritystalouteen, kansainväliseen metsätalouteen ja metsäteknologiaan, joilla on vahva rooli Joensuun yksikön tutkimus- ja osaamisprofiilissa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi