Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.04.2006

Seminaari puun suojauksesta ja ominaisuuksien parantamisesta

Auringon ultraviolettisäteily, hyönteiset, säärasitus sekä kosteus vahingoittavat käsittelemätöntä puupintaa. Puumateriaalia on monesti parannettava, koska puu muun muassa kutistuu ja turpoaa kosteuden vaihdellessa, lahoaa ja on altis sieni- ja hyönteistuhoille. "Ajankohtaista puun suojauksesta ja modifioinnista" -seminaarissa käsitellään modifioidun puun tuotantoa, markkinanäkymiä ja lainsäädäntöä sekä uusia ja käytössä olevia puun kyllästeitä ja menetelmiä. Seminaarin aiheina ovat myös modifioitujen puutuotteiden kansainvälinen tutkimus ja testaus.

Modifiointi tarkoittaa puun ominaisuuksien muuttamista eri menetelmin, kuten lämpökäsittelyllä, kyllästämällä tai puristamalla. Seminaarissa käsitellään erilaisia puun suojausmenetelmiä, kuten C-kyllästeitä (vesipohjaisia kyllästeitä, joissa tehoaineena on kupari) ja kerrotaan uusista mahdollisuuksista puun kyllästämisessä. Uusista kehitteellä olevista kyllästeistä esitellään esimerkiksi muurahaishappoon perustuva puunsuoja-aine, joka estää lahon ja homeen pesiytymisen sekä toimii samalla myös palonsuojana.

Seminaarissa käydään läpi uusia ja valmisteilla olevia puunsuojausta koskevia säädöksiä. Muutoksia on tulossa muun muassa siihen, että arseenin markkinoille luovuttaminen ja käyttö puunsuojakemikaalina (CCA-kyllästeet) loppuu EU:ssa syyskuussa 2006. Seminaarissa käsitellään myös monipuolisesti puunsuojauksen ja modifioinnin kansainvälistä tilannetta. Seminaari pidetään Mikkelissä 27.–28.4.2006 ja sen järjestää Puutuotealan osaamiskeskus yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkimuskeskus YTI:n ja Metlan kanssa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi