Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.04.2006

Euroopan tutkimusmetsät koottu yhteiseen verkostoon

Euroopan tärkeimmät pitkäaikaiset metsäntutkimuskohteet on koottu 26 eri maan yhteiseen ENFORS-verkostoon. Verkosto pyrkii vahvistamaan pitkän aikavälin tietopohjaa Euroopan metsien kestävän kehityksen perustana. Perustiedot tutkimusmetsien sijainnista ja luonnonoloista, tärkeimmistä tutkimusteemoista, infrastruktuurista ja tutkimuspalveluista on koottu ENFORS -tietokantaan.

ENFORS (European Network for long-term Forest Ecosystem and Landscape Research) on eurooppalainen metsäntutkimusalueiden verkosto. Sen visiona on vahvistaa pitkän aikavälin metsäntutkimusta Euroopan metsien kestävän kehityksen perustana. Verkostoon kuuluu 26 maata, 200 pitkäaikaista tutkimusaluetta ja 100 tutkimusorganisaatiota. ENFORS-alueilta kerättyjen tutkimusaineistojen yhteiskäyttöä pyritään edistämään yhtenäistämällä tietojärjestelmiä ja tiedonkeruumenetelmiä.

ENFORS -verkoston tutkimusalueilla tehdään pitkäaikaista tutkimusta mm. veden, ravinteiden ja hiilen kierrosta metsäekosysteemissä, metsien monimuotoisuudesta ja tuottavuudesta. Suomessa ENFORS -verkoston ydinalueisiin kuuluvat Metlan Pallasjärven, Kivalon, Parkanon ja Vesijaon tutkimusmetsät, Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasema ja Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasema. Metlan muut tutkimusmetsät kuuluvat ENFORS- verkostoon täydentävinä alueina. ENFORS -verkoston tutkimusalueet edustavat siten Suomen metsiä etelästä pohjoiseen ja idästä länteen.

ENFORS -verkosto on valmisteltu COST E25 -hankkeessa vuosina 2001-2005. COST on Euroopan maiden välinen tieteellisteknistä yhteistyötä edistävä foorumi, johon kuuluu 35 Euroopan maata ja yhteistyökumppaneita myös Euroopan ulkopuolelta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi