Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 05.04.2006

Kuuselle ennustetaan erinomaista kukintaa

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) uusimman ennusteen mukaan kuusi kukkii tänä keväänä erinomaisesti maan etelä- ja keskiosissa. Myös Pohjois-Suomessa kuusen kukinta on sangen runsasta. Mikäli käpy- ja siementuholaisten aiheuttamat vahingot jäävät odotusten mukaisesti kohtuullisiksi, kuusen käpyjä kerättäneen ensi talvena runsaasti niin siemenviljelyksiltä kuin talousmetsistäkin.

Metsänuudistamisen kannalta kesä 2007 näyttää erittäin lupaavalta. Kuusen siemen varisee maahan kukintaa seuraavana keväänä, joten kesällä 2007 metsänuudistusaloille on odotettavissa paljon kuusen taimia. Myös männyn ennustetaan samanaikaisesti siementävän runsaasti Etelä- ja Keski-Suomessa. Runsaiden siemensatojen täysimääräinen hyödyntäminen edellyttää, että metsänomistaja tekee uudistamishakkuut ja maanmuokkaustoimet viimeistään ensi syksyn kuluessa.

Ensi kesänä kuusen taimia ei vielä uudistusaloille synny, sillä kuusikoissamme vallitsee nyt miltei täydellinen käpykato. Etelä-Suomessa kyseessä on viides perättäinen huono kuusen siemenvuosi. Katso kuusen siemensatokartat

Männylle tulossa hyvä siemenvuosi 2007 Etelä- ja Keski-Suomeen
Tänä keväänä variseva männyn siemensato on maan eteläosissa vähän keskimääräistä runsaampi. Sen sijaan Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja paikoitellen Oulun läänissä sato jää heikonpuoleiseksi. Lapissa männyn käpyjä tavataan keskimääräistä runsaammin, vaikka siemensato ei ylläkään viimevuotiselle huipputasolle.

Keväällä 2007 variseva männyn siemensato on viimeisimmän ennusteen perusteella Etelä- ja Keski-Suomessa runsas. Pohjois-Suomessa sato näyttäisi jäävän keskinkertaiseksi.

Männyn kukinnan ennustetaan muodostuvan tänä keväänä enimmäkseen keskinkertaiseksi. Lapissa männyn kukinta on vähäisempää kuin etelässä. Männyllä kävyn kehitys kestää vuoden kauemmin kuin kuusella. Siten tämän kevään kukinnoista syntyneet siemenet varisevat maahan vasta keväällä 2008, joten tuolloin on odotettavissa paria edeltävää vuotta heikompi siemensato. Katso männyn siemensatokartat

Koivun kukinnassa alueellisia eroja
Koivun kukinta alkaa muutaman viikon kuluessa. Sitä ennen siitepölyä voi levitä maahamme kaukokulkeutumana eteläisten ilmavirtausten mukana, mikä saattaa laukaista koivuallergikkojen oireilun. Koivulle ennustetaan runsasta kukintaa maan lounaisosassa. Muualla Etelä-Suomessa hedekukinnan ennakoidaan olevan keskinkertaista. Keski-Suomen ja Pohjois-Savon koivikoissa kukinta voi paikoitellen jäädä vaatimattomaksi. Lapissa koivu kukkinee heikosti.

Metlan kukintaennusteet perustuvat mikroskooppisiin silmuanalyyseihin, jotka valmistuivat maaliskuun lopulla. Ennusteita varten tutkittiin yli 36 000 kuusen ja 11 000 männyn silmua eri puolilta Suomea. Koivun ennuste perustuu pysyvien seurantametsiköiden hedenorkkolaskentoihin. Katso koivun siemensatokartta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi