Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 03.04.2006

Metsäntutkimuspäivillä kootaan yhteen soiden ennallistamisen nykytietämystä

Metsäntutkimuslaitos (Metla) järjestää seminaarin, jossa soiden ennallistamisesta keskustellaan monista eri näkökulmista. Metsäntutkimuspäivillä kuullaan suotutkijoita ja ennallistamisen asiantuntijoita muun muassa Metlasta, Metsähallituksesta ja ympäristöhallinnon eri organisaatioista. Tavoitteena on koota yhteen soiden ennallistamista koskeva tämän päivän tietämys ja pohtia tulevia tiedon tarpeita. Metsäntutkimuspäivä järjestetään Muhoksen yksikössä tiistaina 4.4.2006.

Soiden ennallistamisen tavoitteena on palauttaa ojitettu suo luonnontilaiseksi. Erilaisilla toimenpiteillä käynnistetään ekosysteemin palautuminen kohti luonnontilaa tai nopeutetaan hitaasti tapahtuvaa luonnontilaistumista. Ennallistamista tehdään alueilla, missä sen hyöty luonnon monimuotoisuudelle on suurin ja riskit pienimmät. Soiden ennallistamista on toteutettu 1990-luvulta lähtien, ja käytännön kokemukset ovat karttuneet jo toteutettujen toimenpiteiden osalta. Tarvetta tutkimukseen ja menetelmien kehittämiseen löytyy kuitenkin vielä runsaasti.

Metsäntutkimuspäivillä ennallistamisesta keskustellaan monipuolisesti ympäristöhallinnon, suunnittelun, toteutuksen ja tutkimuksen näkökulmista. Tilaisuuden tavoitteena on vetää yhteen tämän päivän tietous soiden ennallistamisesta Suomessa sekä valottaa aiheeseen liittyviä ongelmia. Esitelmien ja keskustelujen avulla voidaan luoda suuntaviivoja soiden ennallistamisen tutkimukselle ja toimenpiteiden kehittämiselle.

Metsäntutkimuspäivän esitelmien aiheita ovat muun muassa: Suomen soiden käytön historia, Ympäristöhallinnon keinot suoluonnon tilan parantamiseksi, Ennallistamisen suunnittelu ja toimenpiteet, Soiden ennallistaminen ja linnusto, Hydrologian huomioiminen soiden ennallistamisessa. Luennoitsijoina on asiantuntijoita Metsäntutkimuslaitoksesta, Metsähallituksesta, eri yliopistoista ja ympäristöhallinnosta.

Metsäntutkimuslaitoksen Muhoksen yksikkö on järjestänyt metsäntutkimuspäiviä vuodesta 1975 lähtien. Sisältö on keskittynyt kulloinkin ajankohtaisiin metsäntutkimuksen kysymyksiin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi