Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 31.03.2006

Seminaari pohtii tunturimittarin vaikutuksia Käsivarren luontoon ja porotalouteen

Metsäntutkimuslaitos (Metla), Paliskuntain yhdistys ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät seminaarin, jossa tutkijat kertovat tunturimittarin vaikutuksista Käsivarren luontoon. Seminaarissa kuullaan myös poronhoitajien näkemyksiä siitä, miten tunturimittarin massaesiintymät heijastuvat elinkeinon harjoittamiseen. Tavoitteena on pohtia yhdessä Käsivarren luonnon ja porotalouden näkymiä tuhojen jälkeen. Seminaari pidetään 5.4.2006 Muoniossa.

Käsivarren alueella ilmeni kesinä 2004 ja 2005 tunturimittarin massaesiintymiä, jotka olivat todennäköisesti laajimpia sataan vuoteen. Voimakkaalla syönnillä on vaikutusta alueen tunturiekosysteemiin ja keskeisille elinkeinoille: porotaloudelle, luontaiselinkeinoille ja matkailulle.

Tunturimittarit voivat tuhota tunturikoivuja jopa tuhansien neliökilometrien laajuisilta alueilta, ja koivikoiden toipuminen on yleensä hidasta. Esimerkiksi Utsjoen-Inarin alueella oli tunturimittarin massaesiintymä 1960-luvun puolivälissä ja noin puolella tuhoalueesta puusto ei ole vieläkään toipunut, vaan alueet ovat muuttuneet paljakaksi. Tunturimittarin massaesiintymiä on Suomen Lapissa noin kymmenen vuoden välein.

Seminaarin esitelmien aiheita ovat: Käsivarren alueen tunturimittarituhon laajuus 2000-2005, Tunturimittarin toukkien kehitys, loisinta ja kehitysennuste kesälle 2006, Tunturimittarin aiheuttamat tuhot Utsjoella 1960-luvulla, tuhoalueiden nykytila ja elvytyssuunnitelma, Tunturikoivun merkitys porojen kesäravintona, Tunturimittarin vaikutukset maaperään sekä Tunturimittarituhojen ekologiset seuraukset. Luennoitsijoina toimivat Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin yliopiston ja Metsähallituksen asiantuntijat.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi