Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.03.2006

Puustoltaan epätasainen metsikkö kannattaa harventaa aiemmin kuin tasainen

Metsänkäsittelyohjeet, jotka on laadittu puustoltaan tasaisille metsiköille, eivät sovellu sellaisenaan epätasaisille metsiköille. Esimerkiksi ensiharvennukset tulisi tehdä epätasaisissa männiköissä aikaisemmin kuin nykysuositukset edellyttävät, mutta poikkeuksellisen tasaisissa metsiköissä taas suositusta myöhemmin. Tiedot ilmenevät Joensuun yliopiston ja Metlan yhteistutkimuksesta.

Metsikön puuston valtapituuteen ja pohjapinta-alaan perustuvien harvennusohjeiden tulisi olla erilaiset puustoltaan tasaisille ja epätasaisille metsiköille. Epätasaisessa metsikössä voi olla puuryhmiä, jotka pitäisi harventaa, vaikka koko metsikön pohjapinta-ala olisi vielä alle harvennusrajan. Tämä tarkoittaa, että epätasaiset metsiköt tulisi harventaa alhaisemmalla pohjapinta-alalla kuin tasaiset metsiköt. Jos epätasaisessa metsikössä on hyvin harvoja kohtia, myös metsikön jäävä pohjapinta-ala on pienempi kuin tasaisissa metsiköissä.

Tutkimuksessa esitetään menetelmä metsikkökuvion puuston epätasaisuuden, ts. metsikön tiheyden ja muiden metsikkötunnusten vaihtelun, huomioonottamiseksi metsikön hakkuuohjelman optimoinnissa. Menetelmällä tarkasteltiin, kuinka metsikön optimaalinen käsittelyohjelma riippuu metsikön puuston sisäisestä vaihtelusta kuusikossa ja männikössä.

Epätasaisten metsiköiden optimiratkaisut poikkesivat selvästi puustoltaan tasaiselle metsikölle saaduista tuloksista. Puuston epätasaisuus aikaisti ensiharvennusta ja alensi jäävän puuston optimaalista tiheyttä, erityisesti kuusikoissa. Kuusella alkupuuston epätasaisuus aikaisti selvästi myös toista harvennusta, vaikka ensiharvennuksessa puuston epätasaisuus väheneekin voimakkaasti. Alkupuuston epätasaisuus alensi metsiköstä saatavia hakkuutuloja ja -kertymää, vaikka ensiharvennuksessa pyrittiin tasoittamaan metsikön tiheyden vaihtelua. Tulokset osoittivat, että puustoltaan tasaisille metsiköille tehdyt käsittelyohjeet eivät sellaisenaan sovellu epätasaisille metsiköille. Tuloksia voidaan käyttää nykyisten metsänhoitosuosituksien uudistamistyön tueksi.

Julkaisu: Pukkala, T. & Miina, J. 2005. Optimising the management of a heterogeneous stand. Silva Fennica 39(4): 525-538.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi