Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 22.03.2006

Kansainvälinen seminaari yksityismetsien metsäsuunnittelusta

Metsäntutkimuslaitos (Metla) järjestää kansainvälisen seminaarin yksityismetsien metsäsuunnittelusta Suomessa, Islannissa, Norjassa, Skotlannissa ja Ruotsissa. Seminaari pidetään Kolilla Luontokeskus Ukossa 23.–24.3.2006.

Seminaarissa luodaan katsaus viiden osallistujamaan metsävaroihin ja yksityismetsien käyttöä ohjaavaan metsäpolitiikkaan sekä kuullaan esityksiä yksityismetsien inventointi- ja suunnittelukäytännöistä eri maissa. Lisäksi seminaarissa esitellään vuorovaikutteisen ja osallistavan metsäsuunnittelun perusteita ja jaetaan osallistujamaiden kokemuksia käynnissä olevista metsäsuunnittelun kokeiluhankkeista.

Seminaari järjestetään Interreg III B Pohjoinen Periferia -ohjelman osittain rahoittamassa ELAV-hankkeessa, jossa on mukana 16 osapuolta Suomesta, Islannista, Norjasta, Skotlannista ja Ruotsista. Suomesta hankkeessa ovat mukana Metsäntutkimuslaitos, Metsäkeskus Pohjois-Karjala ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää metsäsuunnittelumenetelmiä, jotta ne palvelisivat nykyistä tehokkaammin metsiin pohjautuvien elinkeinojen kehittämisessä myös paikallistasolla. Jokaisessa osallistujamaassa on omat tapaustutkimusalueensa, joilta saatuja kokemuksia vaihdetaan seminaareissa, kokouksissa ja henkilövaihtojen yhteydessä, ja näitä kokemuksia hyödynnetään menetelmäkehityksessä. Suomessa tapaustutkimusalueeksi on valittu Pohjois-Karjalasta Kolin ja Hattusaaren alue, jolle laaditaan hankkeen aikana paikallinen metsäohjelma.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi