Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 17.03.2006

Uusi turpeen jyrsintämenetelmä säästää ympäristöä

Uusi turpeen tuotantomenetelmä on Metlan Parkanon yksikössä tehtyjen alustavien tutkimustulosten mukaan perinteistä jyrsinturvetuotantoa selvästi ympäristöystävällisempi. Tällä tuotantomenetelmällä voidaan hyvissä olosuhteissa nostaa sama määrä turvetta huomattavasti pienemmältä alueelta kuin aiemmin ja vähentää samalla myös ympäristökuormitusta.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja vertailla ympäristökuormitusta perinteisen jyrsinturvetuotannon ja uuden tuotantomenetelmän välillä. Tavoitteena on myös kehittää suonpohjien ennallistumista nopeuttavia toimenpiteitä, lähinnä rahkasammalten viljelytekniikkaa.

Uudella menetelmällä nosto tapahtuu 1–2 hehtaarin alalta, kun perinteisellä menetelmällä tarvitaan 20–50 hehtaarin alue. Alustavien tutkimustulosten mukaan myös ympäristökuormitus voisi vähentyä 1–5 prosenttiin perinteiseen menetelmään verrattuna. Vesistökuormitus pienenee tätä menetelmää käytettäessä eniten, parhaimmillaan jopa alle prosenttiin käytössäolevaan menetelmään verrattuna. Jos kolmannes turvetuotannosta siirtyy uuteen menetelmään, voi turvetuotannon ympäristökuormitus käytännössä pudota lähes kolmanneksella nykytasosta.

Tutkimus on Metsäntutkimuslaitoksen ja Vapo Oy:n yhteistyöhanke vuosille 2005–2008.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi