Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.03.2006

Kangasmetsien maaperän hiilivarat tunnetaan entistä paremmin

Metlassa valmistuneen tutkimuksen mukaan kangasmaiden humuskerroksen hiilimäärä kasvaa pohjoista kohti. Kolmasosa metsämaan hiilestä on humuskerroksessa ja loput kivennäismaassa. Yhtenä syynä pohjoisten metsien humuskerroksen runsaampiin hiilimääriin on hitaampi kuolleen kasviaineksen hajotus. Myös puiden ja aluskasvillisuuden juuria on pohjoisten metsien maaperässä enemmän kuin etelässä. Tiedot käyvät ilmi Metsäntutkimuslaitoksen laajan tutkimusohjelman tuloksista.

Tutkimusohjelman hankkeessa "Hiilen varastot ja virrat kangas- ja turvemailla" on laajojen tutkimusaineistojen avulla määritetty hiilen varastoja ja virtoja erilaisilla kasvupaikoilla maan eri osissa. Tutkimuksissa on kehitetty laskentamenetelmiä, joilla metsäekosysteemin hiilimääriä sekä -virtoja voidaan arvioida kasvupaikka-, ilmasto ja puustotunnusten avulla. Maaperän hiilen varastot ja virrat ovat merkittävä, mutta vaikeasti tutkittava osa metsäekosysteemiä. Uudet tutkimustulokset tuovat runsaasti uutta tietoa maaperän hiilivaroista. Tuloksia hyödynnetään Suomen metsien hiiliraportoinnissa.

Pohjois-Suomessa metsämaan humuskerroksen hiilestä jopa puolet saattaa olla puiden ja aluskasvillisuuden juuriin sitoutuneena. Esimerkiksi useimmilla varpulajeilla on yli puolet biomassasta maan alla - Lapissa jopa 90 %. Uudet tulokset mahdollistavat aluskasvillisuuden maanalaisten osien mukaanottamisen hiilitaseisiin ja metsien hiiliraportoinnin tarkentamisen tältä osin.

Ohuimmat ravinteita ottavat juuret uusiutuvat maassa jatkuvasti ja tuottavat kuolleessaan maahan runsaasti hiiltä. Puiden ja metsäkasvien juurikariketta (kuollutta biomassaa) muodostuu vuodessa vähintään yhtä paljon kuin maanpäällistä kariketta (maahan varisevat lehdet ja neulaset, oksat ja kuori). Näiden hiilivirtojen lisäksi maahan tulee hiiltä huuhtoutumalla puiden latvustosta, mutta määrät ovat paljon pienempiä kuin karikkeessa.

Juurten hiili on myös kansainvälisesti tärkeä tutkimuskohde. Metla järjestää aiheesta ensi syksynä Rovaniemellä kansainvälisen tieteellisen kokouksen EU:n Cost tutkimusverkostoon "Woody Root Processes" liittyen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi