Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.03.2006

Seminaari esittelee monivuotisen tutkimusohjelman tuloksia metsien hiilivaroista

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Helsingin yliopiston ja VTT:n tutkijat esittelevät Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät -ohjelman tutkimustuloksia Forest ecosystem carbon and its economic implications -seminaarissa 16.3.2006 klo 9–18 Diana auditoriossa Helsingissä (Erottajankatu 5).

Metlan tutkimusohjelma perustettiin antamaan pohjatietoa Suomen viranomaisille kansainvälisiin neuvotteluihin. Ohjelma tuotti tietoa hiilen määristä ja sen muutoksista kangas- ja turvemailla sekä kehitti menetelmiä, joiden avulla voidaan analysoida metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksia metsien hiilivarastojen kehitykseen sekä inventointitietoihin perustuvia metsien hiilitaseita ja niiden epävarmuusarvioita. Ohjelmassa laadittiin myös menetelmiä Suomen kasvihuonekaasujen raportointiin sekä tarkasteltiin ilmastosopimuksen taloudellisia vaikutuksia Suomelle ja muille maille. Tiedonkeruumenetelmien ja tietokonemallien avulla Suomi pystyi raportoimaan mm. maaperän hiilen varastomuutokset ensimmäistä kertaa vuonna 2005.

– Tutkimusohjelma onnistui tavoitteissaan ja on tuottanut tutkimustuloksia sekä raportteja kansainvälisiä sopimuksia ja velvoitteita varten, toteaa ohjelman koordinaattori, erikoistutkija Risto Sievänen Metlasta.

Tutkimusohjelmaan kuuluivat hankkeet Metsien hiilivarastojen dynamiikan mallit, Hiilen varastot ja virrat kangas- ja turvemailla, Metsien hiilitase sekä Metsien hiilinielu ja Kioton sopimuksen toteuttamisen taloudelliset kustannukset

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi