Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 08.03.2006

Jättihanke selvittää Euroopan sään vaihtelut tuhannen vuoden ajalta

Eurooppalaiset tiedemiehet tutkivat, millainen ilmasto Euroopassa on vallinnut kuluneen tuhannen vuoden aikana. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, poikkeaako viimeisen sadan vuoden ilmasto viimeisen tuhannen vuoden ilmastosta ja jos poikkeaa niin miten? Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan ilmasto tutkitaan tuhannen vuoden ajalta.

Vuoden alussa käynnistynyt tutkimus on Euroopan unionin kärkihanke ilmastonmuutostutkimuksen alalla. Unioni rahoittaa hanketta yhteensä 12,6 miljoonalla eurolla. Neljä vuotta kestävässä hankkeessa on mukana 39 yliopistoa tai tutkimuslaitosta 16 Euroopan maasta. Suomesta mukana ovat Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen yksikkö, Helsingin yliopisto ja Oulun yliopisto.

Kuva menneestä ilmastosta rakentuu luotettavasti keräämällä ilmastotietoja lukuisista luonnon arkistoista, joita ovat järvien ja merien sedimenttikerrostumat, nilviäisten kuorilustot, jäätiköt, soiden turvekerrostumat sekä puiden vuosilustot ja pituuskasvut. Tietoja kootaan myös kirjallisista lähteistä kuten laivojen lokikirjoista, vanhoista ilmastomittauksista ja muista historiallisista lähteistä kuten kronikoista. Ilmastotietojen kerääminen mahdollisimman monista lähteistä eri puolilta Eurooppaa varmistaa tulosten luotettavuuden.

Metsäntutkimuslaitoksen erikoistutkija Risto Jalkanen vastaa puuarkistoista saatavien tietojen keräämisestä Metlan Laanilan tutkimusalueelta Saariselän pohjoispuolella ja niiden pohjalta tuotettavista aikasarjoista.

– Laanilassa tehtävä työ on merkittävä koko Euroopan ilmastotutkimuksen kannalta, sillä aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että alueen puissa on erittäin voimakas ilmastosignaali. Tämän ansiosta niistä pystytään kuvaamaan menneen ilmaston lämpö- ja sadeolot. Laanila on erinomainen myös siksi, että siellä mennyt ilmasto voidaan rakentaa helposti 1100 vuotta taakse päin, Jalkanen mainostaa innoissaan metsänrajan tuntumassa sijaitsevaa Metlan tutkimusaluetta.

Samoista Laanilan puista kerätään kymmenen erilaista aikasarjaa, jotka kaikki kuvaavat mennyttä ilmastoa. Puista tutkitaan mm. vuosilustojen kesäpuun tiheyttä ja alkuaineiden isotooppien suhteita. Erikoistutkija Risto Jalkanen soveltaa tutkimukseen kehittämäänsä neulasjälkimenetelmää. Neulasjälkimenetelmän tuottamilla aikasarjoilla kuvataan ilmaston ohella erilaisia metsän kehityksen häiriöitä.

Tutkittavaksi ajanjaksoksi on valittu viimeiset tuhat vuotta, koska se sisältää ilmastollisia vaihteluita enemmän kuin mikään muu ajanjakso viimeisen jääkauden jälkeen. Tutkittavan tuhannen vuoden aikajakson perusteella hanketta kutsutaan Millennium-hankkeeksi.

Lisätietoja:

Millennium-logo

Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi