Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 28.02.2006

Maatilametsätalouden kannattavuusseuranta tarkentuu

Maatilametsätalouden talousseuranta paranee merkittävästi uuden järjestelmän avulla. Kannattavuuskirjanpitoaineistoa täydennetään todellisilla puustotiedoilla, joten nyt myös metsätaloudesta saadaan luotettavat tilatason tilinpäätös- ja kannattavuuslaskelmat. Vastaavaa tilatasolla toimivaa tuloslaskentajärjestelmää ei ole käytössä muualla.

MTT taloustutkimuksen ylläpitämässä kannattavuuskirjanpidossa seurataan maa- ja puutarhatalouden talouskehitystä noin 900 kirjanpitotilan tiedoista tehtävien tulos- ja taselaskelmien perusteella. Keskeiset metsätalouden kirjanpitotiedot on kerätty aikaisemminkin, mutta nyt niitä täydennetään todellisilla metsävaratiedoilla. Järjestelmä kehitettiin Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Helsingin yliopiston taloustieteen laitoksen ja MTT taloustutkimuksen yhteistyöprojektissa.

Tuotot vuotuisen kasvun mukaan

Uusi järjestelmä perustuu puustotietojen osalta kannattavuuskirjanpitojärjestelmään tallennettaviin metsäsuunnitelmatietoihin. Metsäsuunnitelman puustotiedot päivitetään kuvioittain Metlan NettiMELA-palvelun avulla nykyhetkeen ottaen huomioon puuston kasvu ja metsänomistajan ilmoittamat hakkuut sekä muut metsän käsittelyt. Päivitetyt puustotiedot viedään kirjanpitojärjestelmään sekä yhdistetään tiloilta saatuihin metsätalouden tulo- ja menotietoihin sekä käyttöomaisuus-, varasto- ja työnkäyttötietoihin. Näiden perusteella kirjanpitotiloille määritetään metsätalouden toimialan tulos- ja taselaskelmat sekä näihin perustuvat kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta kuvaavat sekä metsälliset tunnusluvut. Tuotot perustuvat hakkuukelpoisen puuston vuosikasvuun, eivätkä vuosien hakkuusäästöt sisältäviin puunmyyntituloihin.

Entistä tarkemmat tulokset palvelevat jatkossa kaikkia kannattavuuskirjanpidossa mukana olevia yrittäjiä, poliittista päätöksentekoa ja tutkimusta. Kirjanpitotiloilla voidaan vertailla omien toimialojen eli metsätalouden, maatalouden ja puutarhatalouden kannattavuutta. Järjestelmää on rakennettu yhteistyössä 30 kirjanpitotilan kanssa. Jatkossa palvelua tullaan tarjoamaan kaikille kirjanpitotiloille.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi