Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 10.02.2006

Arktisilta alueilta koottu ainutlaatuinen bakteerikantakokoelma

Kokoelmasta etsitään syöpälääkkeitä

Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) on koottu ainutlaatuinen yli 500 bakteerin kantakokoelma. Lapista ja Huippuvuorilta kerätty kokoelma sisältää aiemmin tuntemattomia, kylmissä olosuhteissa hyvin toimivia lajeja.

Eurooppalainen lääkeyritys on ostanut seulontaoikeudet bakteerikantakokoelmaan. Yritys etsii kokoelmasta mahdollisia syöpälääkkeitä. Helsingin yliopiston lääkkeen keksimiskeskus on aiemmin löytänyt kokoelman bakteereista antibioottisia ominaisuuksia.

Bakteerikantakokoelma kuuluu laajaan arktisen mikrobiologian tutkimukseen, jossa on ollut mukana useita tutkimuslaitoksia ja Rovaniemen yrityksiä. Se aloitettiin vuonna 2001, ja päärahoittajina ovat toimineet Suomen Akatemia ja Tekes. Tutkimus on toteutettu Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen yksikössä.

Lapin ja Huippuvuorten bakteerien monimuotoisuutta selvittänyt tutkijatohtori Minna Männistö kertoo, että jopa puolet tutkituista bakteerikannoista edustaa uusia lajeja. Lisäksi osaa eristetyistä kannoista ei voi suoraan luokitella mihinkään aiemmin tunnettuun sukuun, eli uusien bakteerilajien lisäksi Lapista löytyy myös uusia bakteerisukuja.

– Useista Lapin maaperästä eristetyistä Pseudomonas-bakteerisuvun lajeista on löydetty antimikrobisia ominaisuuksia, jotka estävät tehokkaasti muun muassa angiinaa aiheuttavan streptokokin kasvua, Männistö kertoo tutkimuksen saavutuksista. Pseudomonas-bakteerisuku on erittäin yleinen Lapin maaperässä ja kantakokoelman kannoista 20-25 % kuuluu tähän sukuun. Kantakokoelman bakteerit ovat ihmiselle vaarattomia, sillä ne eivät kasva enää +37 asteessa.

Kantakokoelman bakteerit kasvavat parhaiten 0 - +30 asteen lämpötiloissa, mutta jotkut jopa -5 asteessa. Parhaillaan tutkijatohtori Minna Männistö selvittää sitä, miten bakteerit selviytyvät elävinä ja toimintakykyisinä, vaikka lämpötila laskee alle nollan. Bakteerien kylmänsietomekanismien tunteminen on avainasioita, kun etsitään mikrobeja kylmässä toimivia bioteknisiä sovellutuksia varten.

Tutkimus aloitettiin, koska Lapin mikrobit ovat vielä varsin tuntemattomia, ja selvittämällä tuntematonta mikrobistoa voidaan löytää esimerkiksi uusia lääkeaineita. Pohjoisessa tarvitaan myös mikrobeja, joiden pohjalta pystytään kehittämään kylmässä toimivaa biotekniikkaa.

Bakteerikantakokoelmaa säilytetään Metlan Rovaniemen yksikössä, ja sen käytöstä ja korvauksista sovitaan Metlan kanssa. Tutkijoilla on mahdollisuus käyttää kantakokoelmaa tieteellisissä tutkimuksissa. Kantakokoelmaa voi seuloa myös lääketeollisuuden tarpeisiin ja bioteknisiä sovelluksia varten.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi