Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 09.02.2006

Vauhtia innovaatioihin - Metsäsektorin Technology Platform

Metsäsektorin teknologiayhteisö (Forest-Based Sector Technology Platform) -seminaarissa torstaina 9.2.2006 esiteltiin Euroopan metsäsektorin teknologiayhteisö ja sen tutkimusagenda. Teknologiayhteisö (Technology Platform) on uusi eurooppalainen toimintamuoto tutkimuksen ja rahoituksen koordinointiin. Sen avulla pyritään muun muassa vahvistamaan Euroopan kilpailukykyä.

Seminaarissa esitelty tutkimusohjelma on valmistunut vuoden työn jälkeen. Strategisen tutkimusohjelman laatimiseen on osallistunut Euroopan eri maissa tuhansia asiantuntijoita metsäteollisuudesta, tutkimuslaitoksista, yliopistoista, korkeakouluista ja alan järjestöistä. Vision mukaan Euroopan metsäsektori on vuonna 2030 maailman teknologiajohtaja, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen edeltäjänä ja uusiutuvien raaka-aineiden käyttäjänä.

Metsäsektorin teknologiayhteisön tavoitteena on koota yhteen alan keskeiset toimijat eurooppalaisen metsäsektorin yhteistutkimuksen tehostamiseksi. Teknologiayhteisö antaa teollisuudelle mahdollisuuden suunnata ja koordinoida tutkimusresursseja yritysten liiketoimintatavoitteita tukevalla tavalla sekä tarjoaa hyvät edellytykset toimialan kilpailukyvyn parantamiselle tutkimuksen ja kehitystyön kautta.

Metsäsektorin teknologiayhteisössä (Forest-Based Sector Technology Platform) on mukana myös Metsäntutkimuslaitos.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi