Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 07.02.2006

Metsäntutkimuslaitoksen toimitilojen laajennus Sallassa valmistui

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Sallan toimipaikkaan on valmistunut 300 neliömetrin esikäsittely-, varastointi- ja huoltorakennus sekä hakelämpölaitos. Uudet toimitilat sijaitsevat Sallan kunnalta vuokrattujen toimitilojen yhteydessä.

Tilojen laajennuksen myötä Sallan toimipaikan valmiudet laajojen biologisten aineistojen esikäsittelyyn, analysointiin ja varastointiin paranevat oleellisesti ja täyttävät nyt Metlan aineistojen keruuta ja käsittelyä koskevien laatujärjestelmien vaatimukset. Uusissa tiloissa tehdään kaikki näytteiden jauhatukseen, kuivatukseen, seulontaan ja punnitukseen liittyvät työt.

Laajennuksen yhteydessä valmistui myös uusimman teknologian mukainen 0,2 megawatin hakelämpölaitos, jonka hoitaminen ja lämmön tuottaminen on Sallan kunnan vastuulla.

Metla on keskittänyt työvoimavaltaisia maastotöitä ja monipuolisten biologisten aineistojen esikäsittelytöitä Itä-Lappiin 1990-luvun alusta alkaen. Sallassa kunnalta vuokratuissa 1000 neliömetrin tiloissa ja nyt käyttöön otetussa uudessa rakennuksessa työskentelee viisi vakituista henkilöä ja työllisyysvaroin palkattuna vuosittain noin 80 itälappilaista. Metla on saanut Itä-Lapista osaavia työntekijöitä ja toimipaikka on puolestaan tarjonnut korkean työttömyyden alueella hyviä työllistymismahdollisuuksia.

Uudet toimitilat mahdollistavat myös henkilökunnan lisäämisen. Paras ratkaisu olisi vakituisten tai hyvin pitkäaikaisten työsuhteiden saaminen.
- Tavoite on kuitenkin ristiriidassa valtion tuottavuusohjelman kanssa, jonka tavoitteena on valtiolle palkattavan henkilöstön vähentäminen. Metla kannattaa Itä-Lapissa tehtyjä esityksiä työpaikkojen lisäämiseksi, vaikka ratkaisussa päädyttäisiin määräaikaisiin työsuhteisiin, yksikön johtaja Martti Varmola kertoo.

Toimitilojen laajennuksen kokonaisbudjetti oli yhteensä 507 000 €. Hankkeeseen saatiin Lapin TE-keskuksen työvoimaosaston investointitukea 391 000 €,  Sallan kunnan rahoitusosuus oli  77 000 € ja Metlan 39 000 €.

Esikäsittelyrakennuksen pääsuunnittelijana toimi Arkkitehtitoimisto Pentti Aho Oy Kemijärveltä ja pääurakoitsijana Pyhänpahta Oy Pelkosenniemeltä. Muut urakoitsijat olivat Sortavalan Sähkö ja Kuusamon Putki- ja Terästyö Oy. Hakelämpölaitoksen toimitti Sykäke Oy Toholammin kunnasta.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi