Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 02.02.2006 Press release in english
  

Uutta tietoa puunkorjuun rajoituksista suojelualueilla ja vanhoissa metsissä Karjalan tasavallassa

Karjalan tasavallassa toimivat puunhankintaorganisaatiot kiinnittävät entistä enemmän huomiota ympäristöasioihin. Tämä lisää luotettavan tiedon tarvetta olemassa olevista metsien käytön rajoituksista, jotka koskevat esimerkiksi puunkorjuuta (päätehakkuut, harvennukset, teiden rakennus ja muut toimet). Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä tietoa alueista joilla mahdollisesti on puunkorjuuseen liittyviä rajoituksia Karjalan tasavallassa, esittää niiden sijainti ja mahdolliset rajoitukset puunkorjuulle.

Raportissa tarkastellaan nykyisiä virallisia ja suunnitteilla olevia suojelualueita sekä epävirallisen aseman omaavia vanhoiksi metsiksi luokiteltuja alueita Karjalan tasavallassa. Raportissa on viitteet virallisiin lähteisiin. Kansalaisjärjestöt ovat tehneet esityksiä vanhojen metsien alueista, joilla ei ole Venäjän lainsäädännön mukaan puunkorjuuseen liittyviä rajoituksia. Karjalassa toimivien puunhankintayritysten on kuitenkin otettava nämä alueet huomioon toiminnassaan, sillä ympäristöasioihin vastuullisesti suhtautuvat metsäteollisuusyritykset eivät hanki puuta vanhoista metsistä.

Karjalassa oli vuoden 2006 alussa 215 virallista suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala oli 933200 hehtaaria (6,3 % Karjalan metsävarantoon kuuluvasta metsäalasta). Kaikenlaiset hakkuut ovat kiellettyjä 58:lla virallisella suojelualueella, joiden pinta-ala on 448100 hehtaaria (3 % Karjalan metsävarantoon kuuluvasta metsäalasta). Päätehakkuut (tai aukkohakkuut) ovat kiellettyjä 23:lla virallisella suojelualueella, joiden pinta-ala on 151100 hehtaaria (1 % Karjalan metsävarantoon kuuluvasta metsäalasta). Lopuilla virallisilla suojelualoilla, yhteensä 345000 hehtaaria (2,3 % Karjalan metsävarantoon kuuluvasta metsäalasta), ei ole puunkorjuulle asetettuja rajoituksia. Kolme virallisesti suunniteltua suojelualuetta, joiden pinta-ala on 105600 hehtaaria (0,7 % Karjalan metsävarantoon kuuluvasta metsäalasta) on löydetty.

Kansalaisjärjestöt ovat esittäneet 40 erillistä kohdetta vanhojen metsien alueeksi, joiden pinta-ala on noin 980000 hehtaaria (6,6 % Karjalan metsävarantoon kuuluvasta metsäalasta). Pinta-alaltaan suurin osa niistä sijaitsee Kemin, Mujejärven, Kostomuksen, Pudozin, Völmän, Pääjärven, Sosnovetskin, Sumskin, Tsupan ja Jyskyjärven leshooseissa (metsätalouspiireissä). Vuoden 2000 vanhojen metsien karttaan verrattuna niiden pinta-ala ja sijainti ovat muuttuneet merkittävästi. Ympäristöasioihin vastuullisesti suhtautuvien metsäteollisuusyritysten toiminnassa tätä uutta karttaa ei ole vielä huomioitu virallisesti. Kuitenkin raportin tekijät haluavat informoida metsäteollisuusyrityksien edustajia näistä kansalaisjärjestöjen uusista aloitteista ja ovat myös valmiita seuraamaan tilanteen kehitystä jatkossa.

Suojelualueiden ja vanhojen metsien sijainti ja puunkorjuun rajoitukset näytetään leshoosien ja kvartaalien (metsälohkojen) tasolla koko Karjalan tasavallassa.

Raportin ovat arvioineet Karjalan tasavallan federatiivinen luonnonvarojen tarkastuslaitos "Rosprirodnadzor", metsäteollisuusyrityksistä Segezhan sellu- ja paperitehdas ja Stora Enso, kansalaisjärjestöistä Luonnon monimuotoisuuden suojelun keskus (Biodiversity Conservation Center) ja Venäjän Greenpeace. Niiden mukaan tällainen tuore tutkimus ja raportti on hyvin tärkeä puunhankinnan sidosryhmille, metsäsertifioinnille ja luonnonsuojelun lainsäädännölle.

Julkaisu: Gerasimov, Yuri, Markovsky, Alexander, Markovskaya, Natalia & Lapshin, Petr. 2006. The analysis of wood harvesting restrictions in conservation areas and old-growth forests of the Republic of Karelia. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 22. 148 p. ISBN -13: 978-951-40-1994-4 (PDF), ISBN -10: 951-40-1994-6 (PDF).

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi