Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 11.01.2006

Eläinperäiset taudit leviävät muuttuvassa Euroopassa

EDEN-projektin vuosikokous Arktisessa keskuksessa Rovaniemellä 12.–14.1.

Yli 100 tutkijaa ympäri Eurooppaa osallistuu Rovaniemellä konferessiin, jonka tavoitteena on ennustaa ympäristönmuutoksen, ennen kaikkea ilmastonmuutoksen, vaikutuksia "uusien" eläinperäisten tautien epidemiologiaan Euroopassa.

Emerging Diseases in a Changing European Environment (EDEN) on EU:n Global Change-ohjelmaan kuuluva 5-vuotinen jättiprojekti, johon kuuluu 42 tutkimusryhmää 24 maasta. EU:n 6 puiteohjelmaan tulivat uutena tutkimusprojektimuotona tällaiset niin kutsutut Integroidut Projektit. Ne ovat poikkitieteellisiä, usean kymmenen tutkimusryhmän muodostamia suuria toimintakokonaisuuksia.

Tutkimuskohteina ovat mm. puutiaislevitteiset taudit kuten puutiaisaivokuume, jyrsijälevitteisten virusten aiheuttamat taudit kuten myyräkuume, paljon kohua viime vuosina aiheuttanut West Nile-virus, sekä malaria ja leishmaniasis-loistauti. Kaikki näiden taudinaiheuttajien levinneisyydet ja tautien epidemiologiat voivat muuttua rajustikin ympäristön muuttuessa. Lisäksi Eurooppaan voi levitä uusia tauteja lähialueilta, ja siksi projektissa on mukana myös afrikkalainen osio.

Kukin osaprojekti hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa ja kerää uutta tietoa sekä ihmis- että eläinepidemiologiasta. Näitä tietoja yhdistetään satelliittikuvauksen antamaan ilmasto- ja ympäristötietoon, ja pyritään mallintamisen keinoin ennustamaan tulevia vaihtoehtoja. EU kiinnittää erityistä huomiota osaprojektien tulosten integroimiseen kokonaisuudeksi. Kokonaistiedon jäsentymistä edistävät erityiset matemaattisen ja GIS-mallintamisen osaprojektit.

EDEN-IP:n ensimmäisen vuosikokouksen järjestäjinä toimivat Metla ja Lapin Yliopiston Arktinen keskus. Eurooppalaisten tutkijoiden lisäksi mukana on muutamia tutkijoita myös Afrikasta ja tarkkailijoita EU:sta, WHO:sta ja FAO:sta. Vuosikokouksessa esitellään ensimmäisen vuoden tuloksia. Kokoontumisen tärkeänä tehtävän on myös edistää jättiprojektin integraatiota eri osapuolien välisellä keskustelulla.

Kokouksen pääjärjestäjänä ja puheenjohtajana toimii EDEN-projektin johtoryhmään kuuluva Metlan metsäeläintieteen professori Heikki Henttonen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi