Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 09.01.2006

Pohjoismaisen metsäntutkimusyhteistyön puheenjohtajuus ja sihteeristö siirtyy Suomeen vuosiksi 2006-2009

Kari Mielikäinen SNS:n puheenjohtajaksi

Metlan professori Kari Mielikäinen on valittu vuosiksi 2006-2009 SNS:n (SamNordisk Skogforskning) puheenjohtajaksi. Pääsihteeriksi on nimitetty dosentti Pauline Stenberg. SNS:n sihteeristö ja toimisto on Suomen toimikautena Metsäntutkimuslaitoksen tiloissa Helsingissä.

SNS on pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittama yhteistyöelin. SNS:n tavoitteena on edistää metsäntutkimusta, joka tukee metsien sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää käyttöä Pohjoismaissa. SNS myöntää apurahoja metsäntutkimukseen. Tukea annetaan erityisesti sellaisiin yhteistyöprojekteihin, joissa on mukana vähintään kolme pohjoismaata sekä metsäntutkimuksen eri aloilla toimiville huippuyksiköille ja verkostoille. SNS pyrkii myös edistämään yhteistyötä lähialueiden eli Baltian maiden ja Venäjän kanssa tukemalla niiden osallistumista tutkimusverkostojen toimintaan. Verkostot järjestävät konferensseja ja tutkijaseminaareja sekä tekevät aloitteita uusien yhteistyöprojektien perustamiseksi.

SNS on viime vuosina rahoittanut metsägenetiikan, biodiversiteetin, ilmastonmuutoksen, ympäristöystävällisen metsänhoidon, metsien virkistyskäytön ja metsien tulevaisuuden tutkimista. SNS julkaisee myös yhteistyössä Taylor&Francis -kustantamon kanssa Scandinavian Journal of Forest Research-aikakauskirjaa.

SNS:n hallituksessa on kaksi jäsentä jokaisesta pohjoismaasta sekä tarkkailijat Färsaarilta, Grönlannista ja Ahvenanmaalta. Sihteeristö kiertää pohjoismaasta toiseen. Jäsenet valitaan tutkimuslaitoksista, metsähallinnosta ja teollisuudesta. Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. SNS:n vuotuinen budjetti on noin 6,2 miljoonaa Tanskan kruunua.

Kari Mielikäinen on ollut puuntuotoksen professorina Metlassa vuodesta 1987 sekä vuosina 2000-2005 Metlan tutkimusjohtajana. Pauline Stenberg toimii Helsingin yliopiston metsäekologian laitoksen dosenttina ja projektinjohtajana, joissa tehtävissä hän jatkaa SNS:n pääsihteerin osa-aika toimensa ohella.

Vuonna 1917 perustettu Metla on yli 900 hengen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlalla on yhdeksän tutkimusyksikköä eri puolilla Suomea sekä lähes koko maan kattava tutkimusmetsäverkosto. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva Metla on Euroopan suurin metsäntutkimusorganisaatio. Metlan tutkimustoiminnan painoaloja ovat metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta, metsien yhteiskunnallinen merkitys, metsäekosysteemien rakenne ja toiminta sekä metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi