Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 02.01.2006

Alueellisesti vahva luonnonvara-alan tutkimusyksikkö Kannukseen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Kannuksessa sijaitsevan yksikön tutkijat ja toimistohenkilöstö siirtyvät työskentelemään Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Kannuksen yksikön tiloihin vuoden 2007 alusta lukien. Näin paikkakunnalle syntyy alueellisesti vahva luonnonvara-alan tutkimusyksikkö.

Toteutettava muutos kokoaa tutkimusvoimavarat yhteen MTT:n turkistalouden tutkimusasemalta ja Metlan Kannuksen yksiköstä. Muutoksella on tarkoitus parantaa molempien yksiköiden työn tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on, että yhteistyön tuloksena muodostuu vahva, elinvoimainen alueellinen toimija, jolla on tietyillä erikoistumisaloilla myös valtakunnallisesti merkittävä rooli. Tämä uudentyyppinen yhteistyön kehittämisen muoto vastaa myös osaltaan valtionhallinnossa esitettyihin tavoitteisiin.

MTT:n Kannuksen yksiköstä siirtyvät tutkijat ja toimistohenkilöstö (yhteensä 8 henkilöä) Metlan tiloihin. Suunniteltujen siirtymisten toteuduttua Kannuksessa on alueellisesti vahva, noin 13 tutkijan ja 20-30 muun henkilön muodostama luonnonvara-alan tutkimusyksikkö, jossa on mahdollisuudet henkilöstön, toimitilojen ja laitteiden joustavalle käytölle. Henkilöstöyhteistyö aloitetaan pääasiassa toimistohenkilöstöstä. Siirtymiset edellyttävät Metlan toimitilojen osittaista remontointia. MTT:n tutkimusta avustava henkilöstö jää edelleen nykyisiin tiloihin koetarhojen läheisyyteen.

Tavoitteena on, että MTT:n väen siirtyminen voisi tapahtua vuoden kuluttua eli vuoden 2007 alussa. Yksiköiden yhteistyöstä sovitaan yhteistyösopimuksella ja toiminnan kustannuksista vastataan käytön suhteessa. Tarkemmat suunnitelmat muutoksien tekemiseksi tehdään vuoden 2006 aikana.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi